Archiv seminářů Komory

Majetek z pohledu účetního a daňového dle platné legislativy pro rok 2023 a změny očekávané od 1.1.2024

Termín: 8. 12. 2023
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2264 Kč (2490 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Ing. Dana Vankeová

Program

Dlouhodobý majetek podle zákona o účetnictví:
• oceňování hmotného a nehmotného majetku dle účetnictví,
• český účetní standard dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek,
• odpisy účetní,
• metoda komponentního odepisování versus rezervy na opravy hmotného majetku, zbytková hodnota – příklady,
• technické zhodnocení majetku – rekonstrukce, modernizace, přístavby, nástavby a stavební úpravy nemovitého majetku, opravy kontra technické zhodnocení, technické zhodnocení dle vyhlášky 500/2002 Sb. oproti zákonu o daních z příjmů,
• opravy a udržování majetku,
• inventarizace majetku – lhůty, provádění, inventarizační soupisy, druhy inventur, povinnosti vyplývající ze zákona o UCT a vyhlášky 270/2010 Sb.

Dlouhodobý majetek z hlediska zákona o daních z příjmů:
• novela 609/2020 Sb. zákona o daních z příjmů,
• oceňování majetku dle ZDP, rozdíly oproti účetnictví,
• zvýšení PC pro hmotný majetek a technické zhodnocení na 80 tis. Kč,
• zrušení kategorie nehmotného majetku,
• mimořádné odpisy pro 1. a 2 odpisovou skupinu,
• majetek vyloučený z odpisování,
• paušál na auto a vazba na DPH, příklady využití.
Pokyn D-59– výklad GFŘ zákona o daních z příjmů.

Tvorba daňových rezerv dle zákona o rezervách.

Dlouhodobý majetek z hlediska zákona o DPH:
• změny u hmotného a nehmotného majetku,
• změny u pronájmu od 1. 1. 2021.

Informace GFŘ k výše uvedené problematice DPH včetně pohledu DPH na inventarizaci majetku.

Odpovědi na dotazy.

 

Seminář je určen pro účetní, pracovníky účetních a poradenských firem a pro ekonomické pracovníky. Je vhodný i pro začínající účetní.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek