Archiv seminářů Komory

XXVII. Sněm Komory

Termín: 7. 11. 2023
Termín — bližší informace 9:30 prezence
Místo konání: Praha
Vinohradská 2022/125
Cena: ×
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 0 hodin

Spojení

Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

 

Program

1) Zahájení
2) Volba orgánů sněmu
3) Schválení programu sněmu
4) Zpráva mandátové komise
5) Vystoupení hostů
6) Zpráva o činnosti výboru, plnění usnesení předchozího sněmu
7) Zprávy o činnosti jednotlivých komisí
8) Zpráva o hospodaření, účetní závěrka 2022
9) Novelizace norem KCÚ
10) Doplňující volby do orgánů KCÚ
11) Dotační projekt
12) Sněm SÚ - projednání materiálů, volba delegátů
13) Finanční participace na propagaci certifikace
14) Nový informační systém KCÚ
15) Priority činnosti 2024, rozpočet 2024
16) Diskuse
17) Projednání usnesení a závěrů sněmu
18) Závěr

Abychom mohli zajistit dostatek míst, prosím Vás, abyste se na sněm registrovali v přihlašovacím formuláři (jako na školení). V případě potřeby navýšíme kapacitu prostor. Neregistrovaným účastníkům nemůžeme garantovat komfort při jednání sněmu.

Prosíme o registraci prostřednictvím webového formuláře nejpozději do pátku 3.11.2023.

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek