Archiv seminářů Komory

Funkce a vzorce v MS Excel

Termín: 5. 12. 2023 - 6. 12. 2023
Termín — bližší informace 9:00 - 16:00
Místo konání: Praha
Senovážné náměstí 23
Cena: 8721 Kč (9690 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 12 hodin

Spojení

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Lektoři

Ing. Jaroslav Nedoma

Program

Úvod do funkcí a vzorců:
• adresace – princip relativní, absolutní a smíšené adresy,
• sledování závislostí ve vzorcích,
• definování názvů oblastí,
• zmnožený vstup – vstup vzorcem či hodnotou do více polí najednou,
• dynamická tabulka a strukturované vzorce (vzorce s hranatými závorkami (]),
• maticové vzorce (vzorce se složenými závorkami (}).

Funkce jednotlivě:
• obecně o funkcích,
• vnořené funkce
• matematické funkce (SUMA, ZAOKROUHLIT, SUBTOTAL, SOUČIN.SKALÁRNÍ, SEQUENCE,…)
• statistické funkce (POČET, PRŮMĚR, COUNTIF, COUNTIFS, SUMIF, SUMIFS, AVERAGEIF, AVERAGEIFS, MINIFS, MAXIFS, MEDIAN,…)
• vyhledávací funkce (VYHLEDAT, SVYHLEDAT, VVYHLEDAT, POZVYHLEDAT, XLOOKUP, INDEX, NEPŘÍMÝ.ODKAZ, FILTER, SORT, UNIQUE,…)
• logické funkce (KDYŽ, A, NEBO, IFERRROR, IFS, SWITCH,..),
• informační funkce (funkce začínající na JE, např. JE.TEXT, JE.ČÍSLO,…)
• pro práci s datem a časem (DNES, NYNÍ, DATUM, DEN, MĚSÍC, ROK, ČAS, HODINA, MINUTA, SEKUNDA, WEEKNUM, EDATE, DATEDIF, WORKDAY, NEWORKDAYS,…),
• textové funkce (CONCANTENATE, ČÁST, ZLEVA, ZPRAVA, HLEDAT, NAHRADIT, TEXTJOIN, HODNOTA.NA.TEXT, HODNOTA,…),
• databázové funkce (funkce začínající na D, např.DSUMA, DPOČET, DPRŮMĚR,…),
• chybová hlášení,
• vyhodnocení vzorce.

Seminář je realizován společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek