Archiv seminářů Komory

PREZENČNÍ VERZE ZRUŠENA: Mzdové novinky 2024

Termín: 18. 1. 2024 - 20. 1. 2024
Termín — bližší informace od 9:00h dne 18.1.2024
Místo konání: Choťovice
***ceny jsou uvedeny bez DPH***
Cena: 8000 Kč (8000 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 15 hodin

Spojení

HOTEL NA FARMĚ

Choťovice 134
289 05 Žehuň
okres Kolín

 

ZMĚNA MÍSTA JE VYHRAZENA.

Lektoři

Ing. Jan Molín, Ph.D.

Daňový poradce a vysokoškolský učitel. Působí na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde je zástupcem vedoucího katedry finančního účetnictví a auditingu. Je členem Prezidia Komory daňových poradců České republiky, předsedou Etické komise Komory certifikovaných účetních a místopředsedou Metodické rady Svazu účetních. Zastupuje Svaz účetních v Národní účetní radě. Je zkušebním komisařem Komory daňových poradců České republiky a odborným porotcem soutěže Účetní roku. Praxi vykonává ve společnosti Ademia Consulting, s.r.o., zabývá se účetnictvím a daněmi podnikatelských subjektů. Je autorem řady článků a odborných publikací. Dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti pro účetní, daňové poradce, auditory a další odbornou veřejnost. Je vítězem soutěže Daňař & daňová firma roku 2021 v kategorii Nejlepší lektor v daních a trojnásobným držitelem ocenění Pedagog roku na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze.

 Bc. Lucie Vondráková Dis.

Daňová poradkyně od roku 2005, působí ve  společnosti poskytujících daňové poradenství Boffino s.r.o., a dále je jednatelkou společnosti Flying accountant s.r.o., poskytující komplexní vedení účetnictví a mzdové agendy pro podnikatelské a nepodnikatelské subjekty.

Program

Aktuální změny ve mzdové účtárně v roce 2023 a novely pro rok 2024

Seminář je určen především pro účetní a mzdové účetní.

V rámci semináře se zaměříme na změny ve mzdových účtárnách po novele zákoníku práce, která již platí od 1.10.2023 a od 1.1.2024. V souhrnu projdeme i další parametry mezd, které budou známy k datu semináře pro rok 2024.

1. Novela Zákoníku práce

 • nové elektronické uzavírání pracovních smluv a dalších pracovněprávních dokumentů
 • rozšiřuje se informační povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnanci při vzniku pracovního poměru
 • nově se stanoví informační povinnost vůči zaměstnancům vysílaným na území jiného státu
 • změny obsahu pracovních smluv a dohod o pracích mimo pracovní poměr (DPČ a DPP)
 • nová právní úprava práce na dálku (home office)
 • novinky o doručování výpovědí a dalších podstatných pracovněprávních dokumentů
 • změny v dohodách o provedení práce a dohodách o pracovní činnosti
 • povinnost rozvrhování pracovní doby
 • evidence a další související povinnosti také v návaznosti na možnosti práce z jiného dohodnutého místa nebo v pružném rozvržení
 • dovolená u DPP
 • překážky v práci, příplatky u DPP ve znění platném od 1.10.2023
 • překážky v práci na straně zaměstnance u dohod
 • žádost u DPP o zaměstnání v pracovním poměru
 • povinnost zaměstnavatele odůvodnit výpověď z dohody zaměstnanci
 • výkon práce na dálku (HOME OFFICE)
 • doručování
  • změny v doručování
  • doručování pomocí elektronických komunikací
  • datovou schránkou
  • poštou

2. Novinky daňových zákonů

 • novela zákona o daních z příjmů, novinky pro rok 2024
 • aktuality k cestovním náhradám
 • co vše mohou zahrnovat výdaje na "sociální podmínky zaměstnanců"
 • aktuální výklady Finanční správy
 • judikatura Nejvyššího správního soudu
 • roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
 • rekapitulace konstrukčních prvků daně z příjmů fyzických osob - předmět daně, osvobození od daně, nezdanitelné části základu daně, sazby daně, slevy na dani a daňové zvýhodnění
 • prokazování nezdanitelných částí základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění
 • roční zúčtování záloh
 • zaměstnanecké požitky (benefity) z pohledu daní a pojistného na sociální a zdravotní pojištění
 • mzdový list a jeho náležitosti
 • další změny aktuální k datu konání semináře

 3. Whistleblowing

 • Základní pojmy
 • Povinné osoby i podle zákona o AML
 • Druhy oznámení
 • Zaměstnavatel jako povinná osoba a jeho povinnosti
 • Sankce za nesplnění povinností

4. Ostatní

 • Průměrná měsíční mzda, průměrný výdělek-význam pro stanovení aktuálních veličin ve mzdovém účetnictví
 • Minimální a zaručená mzda, aktuální a budoucí stav, dopad do mzdové praxe, změny pro stanovení minimální mzdy
 • Aktuality ke dni konání semináře, platné pro rok 2024

 

 

Čtvrtek 18. 1. 2024 -  Bc. Lucie Vondráková Dis.

Novela zákoníku práce, Whistleblowing, srážky, veškeré ostatní změny (dohodám bude věnována samostatně sobota)

Pátek 19. 1. 2024 - Ing. Jan Molín, Ph.D.

Novinky daňových zákonů

Sobota 20. 1. 2024 - Bc. Lucie Vondráková Dis.

Komplexní výklad novinek pro dohody o provedení práce a o pracovní činnosti vyplývající z novely zákoníku práce a z konsolidačního balíčku (pohled na časovou osu účinnosti změn: 1.10.2023, 1.1.2024, 1.7.2024).

 

Změna programu je vyhrazena.

Poznámky:

Cena: ubytování, strava, lektorné a program je za 8.000,- bez DPHPři prezenční účasti na jedné z minulých akcí na Farmě - Kč 7 800,- + DPH


Při prezenční účasti na dvou z minulých akcí na Farmě - Kč 7 500,- + DPH


Příplatek za jednolůžkový pokoj Kč 300,- za noc (nutné uvést do poznámky v přihlášce).

 

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

 

 

PREZENČNÍ FORMA ŠKOLENÍ ZRUŠENA. 

Pro přihlášení na ONLINE formu školení, použijte odkaz určený pro ONLINE formu školení.

Skočit na začátek