Archiv seminářů Komory

XLVI. Snídaně s Komorou - "Problematika povinnosti mzdových účetních při poskytování platebních služeb"

Termín: 7. 12. 2023
Termín — bližší informace 8:30 - 10:30
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: ×
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 1 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Odborníci ČNB

Program

Na této mimořádné Komorové snídani se podíváme pod vedením odborníků ČNB na problematiku povinnosti mzdových účetních při poskytování platebních služeb.

V srpnu ČNB uveřejnila stanovisko s názvem K povinnosti mzdových účetních získat povolení k poskytování platebních služeb podle ZPS, a v návaznosti na něj obržela mnoho dotazů, týkajících se zejména licenčních požadavků, které musí žadatelé o povolení k poskytování platebních služeb splnit, jakož i procesních postupů v povolovacím řízení. Na svých webových stránkách mají k dispozici dokumenty k povolovacímu řízení v oblastní platebního styku, a to jak formuláře, tak veškerou relevantní legislativu. ČNB dále vydala pro účely podpory žadatelů o povolení podrobnou metodiku.

Tato snídaně nás provede metodikou, zodpoví dotazy a ujasní pohled na problémy v této oblasti.

Uzávěrka přihlášek pro včasné rozesílání Teams linku na připojení na on-line seminář je ve středu 6.12.2023 v 17 hodin.

Skočit na začátek