Archiv seminářů Komory

Podnikání fyzických osob – českých daňových rezidentů v zahraničí a jeho dopady

Termín: 9. 2. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2331 Kč (2590 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Mgr. Magdaléna Vyškovská (daňová poradkyně od roku 1997 a zkušená lektorka specializující se na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení související se zaměstnáváním zaměstnanců včetně cizinců a jejich vysílání nejen na zahraniční pracovní cesty.

Autorka publikace „Cizinci a daně“, „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´ Etat /Francie/“), spoluautorka knihy „Zaměstnávání cizinců v České republice“ a řady odborných článků. )

Program

Základní informace o volném pohybu služeb.
České živnostenské oprávnění versus oprávnění podnikat v zahraničí.
Daň z příjmů:
• kdo je daňový rezident,
• příjmy z podnikání českého daňového rezidenta realizovaného v zahraničí,
• kdy vznikne českému daňovému rezidentovi v zahraničí stálá provozovna a kdy má povinnost platit daň z příjmů fyzických osob v zahraničí,
• podnikání českých daňových rezidentů v zahraničí prostřednictvím právnické osoby založené v zahraničí (rozdíly, výhody a nevýhody),
• příjmy z podílů na zisku (z dividend) v zahraničí a jejich zdanění v zahraničí a v České republice,
• příjmy z úroků ze zahraničí,
• příjmy z prodeje majetku v zahraničí (nemovité věci, cenné papíry),
• zamezení dvojího zdanění (zápočet, vynětí, samostatný základ daně, doložení zaplacení daně, prodloužení lhůty pro podání přiznání).

Sociální a zdravotní pojištění:
• kam platit pojištění při podnikání v České republice a v jiném členském státě,
• kam platit pojištění při podnikání ve státě, s níž má Česká republika uzavřenou smlouvu sociálním zabezpečení,
• vyslání osoby samostatně výdělečně činné do jiného členského státu,
• vyslání osoby samostatně výdělečně činné do smluvního státu.

Příklady, odpovědi na dotazy.

 

Seminář je určen především podnikajícím fyzickým osobám, které podnikají i v zahraničí, účetním a daňovým poradcům, kteří řeší pojistné a daňové dopady činnosti fyzických osob (českých daňových rezidentů) v zahraničí a především pak v České republice.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek