Archiv seminářů Komory

Výklad účetnictví a příklady účetní I.

Termín: 27. 2. 2024 - 28. 2. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 17:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 5022 Kč (5580 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 14 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Ing. Jana Pilátová (daňová poradkyně a auditorka, členka Výkonného výboru KA ČR)

Program

1. den
Úvod – právní rámec:
• vazba občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích na účetnictví,
• účetní předpisy (ZOÚ, vyhlášky, standardy, interní předpisy ÚJ),
• daňová soustava ČR, vazba na finanční účetnictví podnikatelů,

Výklad jednotlivých okruhů včetně řešení příkladů a vazeb na zákon o účetnictví a jeho prováděcí vyhlášku pro podnikatele:
• účty a zásady účtování na účtech (ČÚS 001),
• dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (ČÚS 013),
• cenné papíry a podíly (ČÚS 014, ČÚS 008, ČÚS 016).

2. den
Výklad jednotlivých okruhů včetně řešení příkladů:
• zásoby (ČÚS 015),
• náklady a výnosy (ČÚS 019),
• zúčtovací vztahy (ČÚS 017),
• dlouhodobé závazky (část ČÚS 018).

Odpovědi na dotazy.

 

Seminář je určen těm, kteří se připravují na zkoušky KDP ČR, dále účetním, daňovým poradcům, asistentům auditora, auditorům a ekonomům.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek