Archiv seminářů Komory

Nastavení kontrolního systému a správných postupů v účetnictví s vazbou nejen na povinné vnitřní směrnice

Termín: 6. 3. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 15:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2691 Kč (2990 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 6 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Hana Kovalíková (daňová a účetní poradkyně)

Program

Na semináři se dozvíte jakým způsobem nejlépe nastavit celý kontrolní systém, naučíte se pracovat s účetními sestavami a s ostatními nezbytnými podklady a doklady pro účetnictví. S pomocí konkrétních kontrolních vazeb budete umět najít chyby a omyly v účetnictví.

Program:

• platné účetní předpisy a metody pro podnikatele, kteří vedou účetnictví,
• nastavení kontrolního systému a postupů při praktických kontrolách účetních sestav
• informace k tvorbě vnitřních směrnic účetní jednotky
• doklady, dokumenty a podklady, které jsou nezbytné pro správné vedení účetnictví a pro provádění kontrol,
• nejčastěji se objevující účetní případy ve třídách 0, 1, 2, 3, 5 a 6,
• případy, kde se objevují chyby v zaúčtování, např. účtování záloh a zahraničních faktur,
• předvedení analytického členění ve třídě 5, a to s vazbou na zákon o daních z příjmů, tzn. stanovení účtů daňově i nedaňově účinných,
• vazba na obchodní smlouvy,
• chyby při uzavírání obchodních smluv,
• zajištění správné spolupráce jednotlivých oddělení,
• časté chyby v postupech při kontrole účetních sestav.

Odpovědi na dotazy.

 

Seminář je určen pracovníkúm účtáren, účetním firmám, ale i majitelům firem, kteří chtějí mít své účetnictví v pořádku, a chtějí mu v základu porozumět. Určeno pro podnikatelskou sféru.

 

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek