Archiv seminářů Komory

Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma rovnoměrného/nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, směnné provozy – prakticky

Termín: 7. 3. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 16:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2331 Kč (2590 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 6 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Mgr. Vladimír Černý (lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání)

Program

Zákonný rámec pracovní doby a doby odpočinku.

Pracovní doba a doba odpočinku:
• nové koncepce pracovní doby
• rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
• problematika vyrovnávacího období
• kratší pracovní doba
• maximální délka směny
• rozvrh týdenní pracovní doby
• pružné rozvržení pracovní doby
• konto pracovní doby
• přestávky v práci
• nepřetržitý odpočinek v týdnu
• práce přesčas
• noční práce
• práce v sobotu, v neděli a ve svátek
• pracovní pohotovost
• evidence pracovní doby.

Překážky v práci na straně zaměstnance:
• nemoc
• návštěva lékaře v pracovní době ve vazbě na rozvržení pracovní doby.

Dovolená od 1. 1. 2021:
• ve vazbě na rozvržení pracovní doby – praktický výklad s příklady výpočtu nároku na dovolenou v hodinách.

Praktická část:
• metodické sestavení nerovnoměrného rozvržení pracovní doby.

Odpovědi na dotazy.

 

Seminář je určen všem zájemcům, kteří již mají základní znalosti a zkušenosti z této oblasti pracovního práva a chtějí si obnovit, doplnit a zejména rozšířit svoje praktické znalosti v oblasti celkové problematiky týkající se pracovní doby – jejich jednotlivých forem, plánování směn, změnách ve směnných režimech a řádnou evidenci pracovní doby. Navíc toto vše i s ohledem na novou koncepci určování nároku na dovolenou zaměstnanců ve vztahu k jejich stanovené týdenní pracovní době a počtu skutečně odpracovaných hodin ve směnách v příslušném kalendářním roce.

Cílovou skupinou semináře jsou ti, kteří již plánují, evidují a celkově pracují s problematikou pracovní doby, případně ti, kteří si chtějí zopakovat, rozšířit/prohloubit svoje znalosti – principy spojené s touto problematikou.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek