Archiv seminářů Komory

Deriváty v účetnictví podnikatelů v příkladech

Termín: 8. 3. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 13:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2241 Kč (2490 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. (účetní expert, ŠKODA AUTO Vysoká škola – katedra financí a účetnictví)

Program

• klasifikace derivátových kontraktů,
• pevné termínované operace (účtování a oceňování FX forwardů a úrokových swapů),
• opce (na příkladu FX opcí),
• úvod do zajišťovacího účetnictví (principy sestavení zajišťovací dokumentace, testování efektivity zajišťovacího vztahu, rozdíl mezi fair value hedge a cash flow hedge).

Odpovědi na dotazy.

Seminář je určen pro ekonomy, účetní, finanční manažery, kteří se zabývají nebo chtějí zabývat danou problematikou.

 

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek