Archiv seminářů Komory

Implementace Anti-Tax Advoidance Directive (ATAD) do daňové praxe

Termín: 8. 4. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 16:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2601 Kč (2890 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 6 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Ing. Tomáš Drtina (Generální finanční ředitelství – Odbor daně z příjmů II, oddělení mezinárodního zdaňování, přímé daně)

Program

Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů (§ 23e a § 23f ZDP):
• vymezení pojmu výpůjční výdaj a výpůjční příjem,
• limity ve vztahu k aplikaci nadměrných výpůjčních výdajů,
• výpočet daňového zisku před úroky, zdaněním a odpisy,
• úprava výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji,
• možnost uplatnění částek převyšujících limit v budoucnosti,
• výjimky z režimu omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů,
• nadměrné výpůjční výdaje v DAP DPPO,
• informace GFŘ k aplikace nadměrných výpůjčních výdajů.

Zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví (exit tax) (§ 23g a § 38zg ZDP):
• předpoklady aplikace exit tax v praxi,
• majetek podléhající exit tax,
• specifika uplatňování exit tax u zásob,
• aplikace exit tax při přeměnách a vkladech,
• úprava výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji,
• posečkání daně při přemístění majetku bez změny vlastnictví (§ 38zg ZDP),
• Exit tax v DAP DPPO,
• informace GFŘ k aplikaci institutu přemístění majetku bez změny vlastnictví.

Zdanění ovládané zahraniční společnosti (§ 38fa ZDP):
• podmínky pro aplikaci,
• vymezení ovládající společnosti a ovládané zahraniční společnosti,
• vymezení zahrnovaných příjmů,
• úprava výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji,
• snížení daně dle § 38fa odst. 9 ZDP,
• snížení daně dle § 38fa odst. 10 ZDP,
• příjem, který není předmětem daně dle § 38fa odst. 12 ZDP,
• zdanění ovládané zahraniční společnosti v DAP DPPO,
• informace GFŘ ke zdanění ovládané zahraniční společnosti.

Řešení důsledků rozdílné právní kvalifikace (§ 23h ZDP):
• vymezení pojmu rozdílná právní kvalifikace,
• aplikace ustanovení § 23h odst. 1 ZDP – příklady,
• aplikace ustanovení § 23h odst. 2 ZDP – příklady,
• importované hybridní nesoulady,
• informace GFŘ k aplikaci § 23h ZDP.

Odpovědi na dotazy.

 

Seminář je určen zejména finančnímu a ekonomickému managementu, hlavním účetním a daňovým poradcům; i dalším pracovníkům, kteří se orientují v oblasti firemních financí a mají zodpovědnost za vedení daňové agendy v souvislosti s aplikací Směrnice ATAD.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek