Archiv seminářů Komory

Zásoby z pohledu účetnictví a daní

Termín: 11. 3. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 13:00
Místo konání: Praha
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Cena: 2690 Kč (2890 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4 hodin

Spojení

Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3

Lektoři

RNDr. Ivan Brychta - daňový poradce

Program

  • vymezení zásob z pohledu účetních předpisů,
  • oceňování zásob a způsoby účtování o zásobách,
  • speciální operace se zásobami a související daňový pohled (přeceňování zásob, tvorba opravných položek a rezerv na zásoby, likvidace zásob a další),
  • inventarizace zásob - účetní vymezení (fyzické a dokladové inventury, termíny, postupy, náležitosti),
  • účetní promítnutí výsledků inventur (záměna materiálu, přebytky, manka a škody),
  • manka a škody na zásobách z pohledu zákona o daních z příjmů a zákona o DPH,
  • interpretace NÚR týkající se zásob.

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

Seminář je účetním a dalším pracovníkům zabývajícím se ve firmách evidováním zásob a účtováním o nich, příp. jejich nákupem, oceňováním, inventarizací nebo v případě nepotřebných zásob jejich likvidací.

Poznámky:

***ceny jsou uvedeny s DPH***

Bude-li seminář on-line, vložné bude upraveno.

 

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek