Archiv seminářů Komory

Účetnictví organizací veřejného sektoru – Vlastní zdroje

Termín: 12. 3. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 15:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 3190 Kč (3190 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Ing. Michal Svoboda, Ph.D. - MF ČR, VŠE Praha, zkušený lektor, specialista na účetnictví veřejné správy

Program

  • zopakování některých obecných účetních zásad a pravidel aplikovaných v ČÚS č. 709, 
  • zákon o účetnictví a vyhláška č. 410/2009 Sb. – zopakování relevantních pravidel pro oblast vlastních zdrojů, 
  • ČÚS 709 – Vlastní zdroje – Účtování na účtech vlastních zdrojů (jmění účetní jednotky a účtování bezplatných převodů, zvláštní důraz na časové rozlišování přijatých investičních transferů, majetek určený k prodeji a reálná hodnota, opravy minulých období, především v souvislosti s majetkem) – vše včetně méně častých případů,
  • vnitřní předpisy v oblasti vlastních zdrojů a souvisejících oblastech.

Seminář je určen pracovníkům organizačních složek státu a jimi zřizovaných příspěvkových organizací, státních fondů, územních samosprávných celků a jimi zřizovaných příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí, zejm. účetním, vedoucím ekonomických odborů, pracovníkům rozpočtových a majetkových odborů, interním auditorům a dalším zájemcům.

Poznámky:

***ceny jsou uvedeny s DPH***

 

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek