Archiv seminářů Komory

Odpisy, opravy a technické zhodnocení

Termín: 15. 4. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 16:00
Místo konání: Praha
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Cena: 2990 Kč (3190 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 6 hodin

Spojení

Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3

Lektoři

Ing. Petr Kout, CSc. - daňový poradce

Program

Cílem semináře je vysvětlit pravidla a podmínky pro odpisování hmotného a nehmotného majetku, srovnat obsah pojmů oprava a technické zhodnocení (TZ) a ukázat jejich daňové dopady.

Odpisy

 • správné postupy při ocenění majetku,
 • jaký majetek lze odpisovat,
 • kdo může majetek odpisovat,
 • způsoby, kterými lze odpisovat majetek,
 • výpočet rovnoměrných odpisů a zrychlených odpisů hmotného majetku.

Technické zhodnocení a opravy

 • vymezení oprav a udržování,
 • co je technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku,
 • příklady technického zhodnocení,
 • případy, kdy jsou výdaje na opravy a TZ součástí vstupní ceny majetku a kdy nejsou,
 • odpisování TZ u vlastníka a u nájemce.
 • diskuse.

Poznámky:

***ceny jsou uvedeny s DPH***

Bude-li seminář on-line, vložné bude upraveno.

 

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek