Archiv seminářů Komory

Vedení a zpracování personální agendy v roce 2024 - pro začátečníky a mírně pokročilé

Termín: 15. 4. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 15:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 1040 Kč (1090 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 6 hodin

Spojení

Online forma - organizuje ACCONT Consulting, s.r.o.

Lektoři

Zdeněk Křížek - odborník na mzdově personální problematiku

Program

Na webináři získáte aktuální informace, které potřebujete při své práci dobře znát. Lektor Vás seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro  klienty v soukromé i státní sféře. Očekávat můžete celou řadu názorných příkladů, vzorů i postupů včetně praktické ukázky vyplnění vybraných tiskopisů.

  • Zákoník práce v roce 2024 - výtah nejdůležitějších informací - postupy před vznikem pracovního poměru • vnitřní firemní předpisy a jejich sestavování • problematika pracovně lékařských prohlídek a dalších povinností zaměstnavatelů v oblasti pracovně lékařských sužeb • pracovní smlouva a její obsah, zkušební doba a její význam, pracovní poměry na dobu určitou, neurčitou. Změny obsahu pracovního poměru. Vše o ukončení pracovního poměru – zaměstnavatel zaměstnanec, zásadní postupy.   
  • Dohody o provedení práce a pracovní činnosti dle novely Zákoníku práce – co musí zaměstnavatel u těchto pracovně právních vztahů respektovat. Zákonné nároky zaměstnanců při výkonu práce. Určování směn, nároky na čerpání překážek v práci, zákonných příplatků, a čerpání dovolené. Informování o obsahu dohody a další důležité informace při uzavírání těchto dohod. Názorné ukázky výpočtu dovolené s účinností od 1.1.2024. Doporučené vzory písemností.
  • Určování pracovní doby – pojem směna a pracovní doba • dopady správného rozvržení týdenní pracovní doby na výpočet mzdy, platu, a v neposlední řadě i na dovolenou • režim práce z domova a poskytování případných benefitů např. stravenkový paušál, příspěvky na penzijní připojištění • překážky v práci na straně zaměstnance atd. . Vzory písemností a nejčastějších vnitřních předpisů.  
  • Převody dovolené z roku do roku  – povinnosti zaměstnavatelů § 217 a § 218 Zákoníku práce • řešení čerpání mateřské dovolené a dovolené • překážky v práci, které jsou považované pro nárok na dovolenou, jako doba odpracovaná (odkaz na § 216 Zákoníku práce).  Celá řada názorných ukázek výpočtů dovolené u zaměstnanců v pracovním poměru a u DPP a DPČ.   
  • Překážky v práci podle Zákoníku práce a Nařízení vlády 590/2006 Sb. o ostatních osobních překážkách v práci na straně zaměstnance a překážky v práci na sraně zaměstnavatele. 
  • Změny v Zákoně o zaměstnaosti – nové úpravy při agenturním zaměstnávání 2024. Změny ve výplatě podpory v nezaměstnanosti. Změny v pojmu nelegální zaměstnávání, zastřené zaměstnání. Zásadní zpřísnění, a sankce za přestupky podle Zákona o Inspekci práci.
  • Vývoj na trhu práce a zaměstnávání uprchlíků – Ukrajina -  prodloužení víza o udělení dočasné ochrany až do 31.3.2025. Povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání těchto uprchlíků. Další pravidla pro zaměstnávání cizinců podle Zákona o zaměstnanosti. 
  • Omezení benefitních nepeněžních programů ve vazbě na konsolidační balíček úsporných opatření. - Zásadní výčet nepeněřžních plnění, z pohledu osvobození od zdanění ze strany zaměstnance a to až do výše poloviny průměrné mzdy pro rok 2024. 

 

On-line vysílání je realizováno společností ACCONT Consulting, s.r.o.

Nejpozději 24 hodin před konáním webináře obdrží každý účastník dva e-maily

  1. e-mail – materiály k přednášce
  2. e-mail – pozvánka s odkazem na připojení do školící místnosti

V den konání webináře klikněte na obdržený odkaz. Vstup do školící místnosti bude zpřístupněn 5 minut před začátkem přednášky.
Poté již vyčkejte příchodu lektora, který přednášku uvede ve smluvený čas.

V ceně webináře je také videozáznam z webináře pro zopakování nebo připomenutí probraných informací. Rovněž je možno využít možnost zakoupení samostatného záznamu pro ty, kteří se nemohou přímého online školení zúčastnit.

V případě jakýchkoliv technických problémů během webináře nebo videozáznamu nás můžete kontaktovat na telefonních číslech 777 181 566 nebo 777 181 644.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***


V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek