Archiv seminářů Komory

Vedení a zpracování mzdové agendy v roce 2024 - pro začátečníky a mírně pokročilé

Termín: 16. 4. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 1040 Kč (1090 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5 hodin

Spojení

Online forma - organizuje ACCONT Consulting, s.r.o.

Lektoři

Zdeněk Křížek - odborník na mzdově personální problematiku

Program

Na webináři získáte aktuální informace, které potřebujete při své práci dobře znát. Lektor Vás seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro  klienty v soukromé i státní sféře. Očekávat můžete celou řadu názorných příkladů, vzorů i postupů včetně praktické ukázky vyplnění vybraných tiskopisů.

 • Nařízení vlády o minimální nebo zaručené mzdě s výhledem do roku 2024 - pojmy minimální a zaručená mzda • dopady minimální mzdy na další právní předpisy – daň ze závislé činnosti – daňový bonus, zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ. 
 • Průměrný výdělek 2024 - rozhodné období, započitatelný příjem, zvláštnosti při výpočtu průměrného výdělku. Průměrný výdělek a pracovní úraz. Průměrný výdělek u DPP a DPČ. Podrobné ukázky výpočtů, dooručené postupy.  
 • Mzdové výpočty - výpočet mzdy, platu nebo odměny v přímé úměře na podkladovou evidenci o odpracované době. Práce přesčas, v noci, o víkendu a ve svátek – ukázky výpočtů jednotlivých přílatků. Příplatek za dělenou směnu. Zvláštní příplatek u platu, a příplatek za vedení.. Nenárokové složky- osobní příplatek, prémie, odměny. 50 názorných ukázek výpočtu mzdy, platu nebo odměny. 
 • Srážky ze mzdy, platu nebo odměn na rok 2024 – nejdůležitější informace - výpočet srážek. Názorné ukázky výpočtů. Nezabavitelná částka – povinný. Druhá nezabavitelná částka na vyživované osoby – dokladování vyživovaných osob s odkazem na následné určování třetin a jejich účel. Doporučené postupy. Obsah zápočtového listu – informace o exekucích. Dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o srážkách ze mzdy. Paušální náhrada zaměstnavatelům za zpracování exekucí.
 • Zdravotní pojištění v praxi roku 2024 - kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně • minimální vyměřovací základ 2022 – zásady dopočtu pojistného do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ • okruh poplatníků pojistného, tzv. „státní pojištěnec“. Pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců – „dohodáři“, statutární orgány • odvod pojistného u kategorií pojištěnců pracujících v zemích Evropské unie.       
 • Pojistné na sociální zabezpečení 2024 - maximální vyměřovací základ • osoby samostatně výdělečně činné – povinné zálohy na důchodovém pojištění. Dobrovolná platba pojistného na nemocenském pojištění. Dobrovolná platba na důchodovém pojištění. Pojem smluvní zaměstnanec, zahraniční zaměstnanaec a odvod pojistného. Sazby pojistného. Hlášení nepojištěných dohod o provedení práce s pravděpodobnou účinností od 1.7.2024. Rozhodná výše příjmu pro vznik na pojištění. Dalěší důležité informace v této problematice.
 • Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v roce 2024 - výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti • nové redukční hranice • komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti. Porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance – možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele • postupy zaměstnavatele při provádění kontrol.  Vnitřní předpis o postupu při kontrolách dočasně práce neschopného zaměstnance.  
 • Změny v zákoně o nemocenském pojištění od roku 2024 - průřez dávkovým systémem a nároky na jednotlivé dávky nemocenského pojištění. Upozornění na nová pravidla u určitých dávek. Názorné ukázky výpočtů. Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance – dodržení léčebného režimu, a možné následky při jejím porušení.
 • Důchodové pojištění – v roce 2024    
 • Podmínky nároku na důchody • splnění odpracované doby • předčasný starobní důchod • předdůchod ve spojitosti se splněním nároku na tento zvláštní druh důchodu • redukční hranice pro výpočet důchodu v roce 2024 – porovnání s rokem 2023.
 • Daň ze závislé činnosti v roce 2024          
 • Konsolidační balíček od roku 2024 a zrušení, či omezení jednotlivých slev - poplatník a výše daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další děti. Pojem nezaopatřené dítě a příprava na budoucí povolání a daňové zvýhodnění, uplatnění nároku na daňové zvýhodnění • ověřování rozhodných skutečností plátcem daně ve vazbě na zpracování osobních dat poplatníka daně. Tiskopis – vzor „Prohlášení poplatníka“ – vyplňování, dokladovost, hlášení změn.     
 • Vyhláška o výši tuzemského a zahraničního stravného - aktuální informace z pohledu posledního vývoje legislativy.      

 

On-line vysílání je realizováno společností ACCONT Consulting, s.r.o.

Nejpozději 24 hodin před konáním webináře obdrží každý účastník dva e-maily

 1. e-mail – materiály k přednášce
 2. e-mail – pozvánka s odkazem na připojení do školící místnosti

V den konání webináře klikněte na obdržený odkaz. Vstup do školící místnosti bude zpřístupněn 5 minut před začátkem přednášky.
Poté již vyčkejte příchodu lektora, který přednášku uvede ve smluvený čas.

V ceně webináře je také videozáznam z webináře pro zopakování nebo připomenutí probraných informací. Rovněž je možno využít možnost zakoupení samostatného záznamu pro ty, kteří se nemohou přímého online školení zúčastnit.

V případě jakýchkoliv technických problémů během webináře nebo videozáznamu nás můžete kontaktovat na telefonních číslech 777 181 566 nebo 777 181 644.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***


V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek