Archiv seminářů Komory

Pokladna i v cizích měnách z daňového a účetního pohledu v podmínkách roku 2024

Termín: 15. 5. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 10:30
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 640 Kč (690 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 1,5 hodin

Spojení

Online forma - organizuje ACCONT Consulting, s.r.o.

Lektoři

RNDr. Ivan Brychta - lektor, konzultant, certifikovaný bilanční účetní a daňový poradce zapsaný na seznamu Komory daňových poradců ČR

Program

  • inventarizace pokladny vč. schodku / přebytku a souvisejícího zúčtování inventarizačních rozdílů
  • pokladní stvrzenky coby daňové doklady pro účely DPH
  • evidence poukázek a cenin vč. stravenek
  • vedení pokladny v cizí měně (související kurzové přepočty v návaznosti na měnu účetnictví)
  • dotazy

Cílem webináře je ucelený rozbor vedení pokladny z pohledu účetnictví a daní v podmínkách roku 2024. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. 

SEMINÁŘ BYL PRO NÍZKÝ POČET ÚČASTNÍKŮ ZRUŠEN.

On-line vysílání je realizováno společností ACCONT Consulting, s.r.o.

Nejpozději 24 hodin před konáním webináře obdrží každý účastník dva e-maily

  1. e-mail – materiály k přednášce
  2. e-mail – pozvánka s odkazem na připojení do školící místnosti

V den konání webináře klikněte na obdržený odkaz. Vstup do školící místnosti bude zpřístupněn 5 minut před začátkem přednášky.
Poté již vyčkejte příchodu lektora, který přednášku uvede ve smluvený čas.

V ceně webináře je také videozáznam z webináře pro zopakování nebo připomenutí probraných informací. Rovněž je možno využít možnost zakoupení samostatného záznamu pro ty, kteří se nemohou přímého online školení zúčastnit.

V případě jakýchkoliv technických problémů během webináře nebo videozáznamu nás můžete kontaktovat na telefonních číslech 777 181 566 nebo 777 181 644.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***


V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek