Archiv seminářů Komory

Praktické příklady DPH ve stavebnictví

Termín: 17. 9. 2024
Termín — bližší informace 9:30 - 14:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 1040 Kč (1090 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Online forma - organizuje ACCONT Consulting, s.r.o.

Lektoři

Ing. Dagmar Fitříková - daňová poradkyně,uznávaný specialista na problematiku DPH

Program

Webinář bude zaměřen uplatňování ve stavebnictví podle právního stavu platného v roce 2024 s využitím příkladů z praxe. Součástí výkladu bude přehled změn pro rok 2024 a také upozornění na změny v oblasti DPH, které budou platit od 1. 1. 2025.  

 • Aktuální stav v oblasti DPH v roce 2024 – stručný přehled změn platných od 1. 1. 2024; upozornění na změny připravované v roce 2025
 • Vymezení základních pojmů
 • Uskutečněná plnění – daňový režim u stavebních práce, dodání a pronájmu nemovitých věcí, sazby DPH
 • Nárok na odpočet daně – upozornění na časté chyby a možnosti jejich řešení
 • Vznik povinnosti přiznat daň – smlouvy o dílo, režim dílčích plnění
 • Režim přenesení daňové povinnosti – stavební práce poskytované městům a obcím,  fikce režimu přenesení daňové povinnosti
 • Oprava základu daně a výše daně  - reklamace, zádržné, vrácení zálohy, nedobytné pohledávky a související problematika
 • Daňové přiznání a kontrolní hlášení – daňové doklady a jejich promítnutí v DAP k DPH, párování vybraných obchodních případů v kontrolním hlášení
 • Diskuse a odpovědi na dotazy účastníků

 SEMINÁŘ PŘESUNUT Z 16. 5. 2024.

On-line vysílání je realizováno společností ACCONT Consulting, s.r.o.

Nejpozději 24 hodin před konáním webináře obdrží každý účastník dva e-maily

 1. e-mail – materiály k přednášce
 2. e-mail – pozvánka s odkazem na připojení do školící místnosti

V den konání webináře klikněte na obdržený odkaz. Vstup do školící místnosti bude zpřístupněn 5 minut před začátkem přednášky.
Poté již vyčkejte příchodu lektora, který přednášku uvede ve smluvený čas.

V ceně webináře je také videozáznam z webináře pro zopakování nebo připomenutí probraných informací. Rovněž je možno využít možnost zakoupení samostatného záznamu pro ty, kteří se nemohou přímého online školení zúčastnit.

V případě jakýchkoliv technických problémů během webináře nebo videozáznamu nás můžete kontaktovat na telefonních číslech 777 181 566 nebo 777 181 644.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***


V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek