Archiv seminářů Komory

Nájem, leasing nebo úvěr z pohledu účetnictví a daní

Termín: 31. 5. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 1040 Kč (1090 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5 hodin

Spojení

Online forma - organizuje ACCONT Consulting, s.r.o.

Lektoři

Ing. Lenka Kruntorádová MBA - auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví

Program

Webinář Vám odpoví na otázky: Jak se postavit k majetku v případě finančního leasingu. Jak naložit s majetkem ve výpůjčce. Jak zaúčtovat majetek nabytý na základě investičního úvěru. Jaké daňové dopady má předčasné ukončení předmětných smluv. Jak správně stanovit základ daně při optimalizaci daňového základu formou těchto smluv.

 • Legislativa - NOZ právní úprava nájemních, leasingových a úvěrových smluv
 • Účtování o pronájmech z hlediska pronajímatele i nájemce, pronájem bytových a nebytových prostor
 • Technické zhodnocení pronajatého majetku, ostatní náklady u pronajatého majetku
 • Účetní a daňové problémy při ukončení pronájmu
 • Nákup na leasing a na úvěr – srovnání, příklady, minimální doba finančního leasingu
 • Odkoupení předmětu pronájmu při předčasném ukončení finančního pronájmu- daňové a účetní dopady, vyřazení majetku z OM podnikatele
 • Postoupení (cese) leasingové smlouvy
 • Smlouvy v cizích měnách
 • Výpůjčka majetku a daňové důsledky
 • Řešení DPH u těchto typů smluv
 • Majetek pořízený z dotace a darovaných peněz, včetně daňových posunů dotací
 • Nejčastější chyby v oblasti leasingu, najmu a úvěru
 • Specifikace nabývaní majetku u neziskových organizací
 • Úvěr či zápůjčka?
 •  Daňové dopady úvěru či zápůjčky-výše úroku, nízký VK, nadměrné výpůjční náklady, čas    rozliš. atp.
 • Specifika zápůjček mezi mateřskou a dceřinou společností
 • Pokyny GFŘ, interpretace NSS
 • Dotazy

 

On-line vysílání je realizováno společností ACCONT Consulting, s.r.o.

Nejpozději 24 hodin před konáním webináře obdrží každý účastník dva e-maily

 1. e-mail – materiály k přednášce
 2. e-mail – pozvánka s odkazem na připojení do školící místnosti

V den konání webináře klikněte na obdržený odkaz. Vstup do školící místnosti bude zpřístupněn 5 minut před začátkem přednášky.
Poté již vyčkejte příchodu lektora, který přednášku uvede ve smluvený čas.

V ceně webináře je také videozáznam z webináře pro zopakování nebo připomenutí probraných informací. Rovněž je možno využít možnost zakoupení samostatného záznamu pro ty, kteří se nemohou přímého online školení zúčastnit.

V případě jakýchkoliv technických problémů během webináře nebo videozáznamu nás můžete kontaktovat na telefonních číslech 777 181 566 nebo 777 181 644.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***


V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek