Archiv seminářů Komory

Dohody o provedení práce v pozměňovacím návrhu s účinností od 1.7.2024 a následně 1.1.2025

Termín: 30. 5. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 15:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 1040 Kč (1090 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 6 hodin

Spojení

Online forma - organizuje ACCONT Consulting, s.r.o.

Lektoři

Zdeněk Křížek - odborník na mzdově personální problematiku

Program

 • Zákoník práce a povinný obsah DPP a DPČ. Doporučené vzory. Informování o obsahu DPP a DPČ dle § 77a ZP. Uzavírání na dobu určitou nebo neurčitou. Řetězení dohod.
 • Pracovně lékařské prohlídky u DPP a DPČ. 
 • Určování pracovní doby ve vztahu na danou povahu práce - § 74 ZP. Názorné ukázky dob určování směn, a jejich forma.
 • Odměňování DPP a DPČ - § 110 - § 112 Zákoníku práce.
 • Zákonné nároky DPP a DPČ dle novely Zákoníku práce. Názorné příklady výpočtu dovolené od 1.1.2024 a řešení její čerpání.
 • Dodržování povinností zaměstnance činného na základě DPP a DPČ. Varianty jak ukončit tento pracovně právní vztah jak ze strany zaměstnance, tak i ze strany zaměstnavatele. Povinnosti zaměstnavatele – kdy vydat Zápočtový list dle § 313 ZP.
 • Zjišťování průměrného výdělku pro výpočet zákonných příplatků a náhrad za dovolenou.
 • Může podepsat zaměstnanec činný na základě DPP a DPČ Prohlášení poplatníka? Posuzování daně zálohové a srážkové.
 • Souběhy DPP a DPČ u jednoho zaměstnavatele odměňování, posuzování vzniku účasti na pojištění SZ a ZP. Co je malý rozsah u DPČ dle § 7 Zákona o nemocenském pojištění. Nároky DPP a DPČ na dávky nemocenského pojištění. Poskytování a výpočet náhrady odměny při dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény.
 • Pracovní cesty zaměstnanců činných na základě DPP a DPČ. Stravné, stravenkový paušál nebo stravenka. Poskytování dalších benefitů.
 • Jak řešit pracovní úrazy u zaměstnanců činných na základě DPP a DPČ.
 • Připravované změny v hlášení nepojištěných DPP s pravděpodobnou účinností od 1.7.2024 a 1.1.2025. Pozměňovací návrh byl již schválen ve 3 čtení Poslanecké sněmovny – reálný předpoklad definitivní právní úpravy od uvedených měsíců. Výklad a praktické provádění dané právní úpravy. 
 • Závěr akce a odpovědi na dotazy. 

Cílem semináře je seznámit posluchače s komplexní problematikou uzavírání těchto zvláštních pracovně právních vztahů po novele Zákoníku práce a to jak z pohledu zaměstnavatele a jeho povinností, tak i z pohledu zaměstnance, a v neposlední řadě i posuzování odvodu přímých daní. Dále pak s pozměňovacím návrhem o hlášení nepojištěných dohod a podávání záměru s účinností od 1.7. a následně 1.1.2025.

Účastníci obdrží velmi podrobné pracovní materiály s celou řadou ukázek výpočtů a doporučených vzorů.

On-line vysílání je realizováno společností ACCONT Consulting, s.r.o.

Nejpozději 24 hodin před konáním webináře obdrží každý účastník dva e-maily

 1. e-mail – materiály k přednášce
 2. e-mail – pozvánka s odkazem na připojení do školící místnosti

V den konání webináře klikněte na obdržený odkaz. Vstup do školící místnosti bude zpřístupněn 5 minut před začátkem přednášky.
Poté již vyčkejte příchodu lektora, který přednášku uvede ve smluvený čas.

V ceně webináře je také videozáznam z webináře pro zopakování nebo připomenutí probraných informací. Rovněž je možno využít možnost zakoupení samostatného záznamu pro ty, kteří se nemohou přímého online školení zúčastnit.

V případě jakýchkoliv technických problémů během webináře nebo videozáznamu nás můžete kontaktovat na telefonních číslech 777 181 566 nebo 777 181 644.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***


V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek