Archiv seminářů Komory

Základy DPH se zaměřením na obchodování se zbožím mezi členskými státy, poskytování služeb do jiných členských států, dovoz a vývoz zboží

Termín: 16. 5. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 16:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2601 Kč (2890 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 6 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Ing. Zdeněk Kuneš (lektor a odborník na daň z přidané hodnoty, dlouhodobě pracoval na Ministerstvu financí, spoluautor zákona o DPH)

Program

Pomocí názorných příkladů získáte na kurzu základní přehled o problematice DPH při uplatňování přeshraničních plnění v rámci EU, při dovozu a vývozu zboží.

Jaký je princip fungování DPH u plátců?
Kdy vznikne identifikovaná osoba?
Jaké povinnosti má plátce?
Jaké jsou nejčastější chyby v oblasti DPH v praxi?
Jaké údaje se vykazují v kontrolním hlášení?

 

• předmět daně z přidané hodnoty,
• registrace identifikované osoby,
• stanovení místa plnění při dodání zboží a poskytnutí služby,
• prodej zboží na dálku,
stanovení místa plnění při poskytnutí služby, služby vztahující se k nemovité věci a ostatní služby,
• dovoz zboží, dodání zboží, poskytnutí služby,
• pořízení zboží z jiného členského státu, stanovení místa plnění, povinnost přiznat daň, nárok na odpočet daně,
• třístranný obchod,
• režim skladu,
• obchodování s novými dopravními prostředky v EU,
• povinnost přiznat daň dodání zboží do jiného členského státu, dovoz zboží, poskytnutí služby,
• daňové doklady, vystavování – vynaložení úsilí o doručení, náležitosti, uchování, daňové doklady při dovozu a vývozu zboží,
• oprava základu daně, opravy chyb a omylů, opravný daňový doklad,
• dodání zboží v rámci EU, prokazování přepravy zboží,
• dovoz a vývoz zboží, daňové doklady,
• služby související s vývozem a dovozem zboží,
• osvobození od daně při dovozu zboží,
• nárok na odpočet daně, podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně,
• kontrolní hlášení, vyplňování, pokuty, promíjení,
• souhrnné hlášení,
• zvláštní režim jednoho správního místa – režim mimo EU, režim EU
• evidence přeshraničních plateb.

Odpovědi na dotazy.

Kurz je určen pro ekonomické pracovníky a manažery, kteří se potřebují zorientovat v základní problematice při uplatňování přeshraničních plnění v rámci EU a u dovozu a vývozu zboží.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek