Archiv seminářů Komory

Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2024 – komplexní pohled

Termín: 23. 5. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 16:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2691 Kč (2990 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 6 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. (daňová poradkyně, členka Prezidia KDP ČR, zkušební komisařka KDP ČR)

Program

Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti daně z příjmů fyzických osob podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou informováni o změnách zákona, které byly provedeny v průběhu roku 2023 a o změnách pro rok 2024.

• aktuální stav legislativy,
• rozsah daňové povinnosti rezidenti x nerezidenti,
• předmět daně,
• osvobození bezúplatných příjmů,
• prodej nemovitostí – splnění podmínek pro osvobození příjmů,
• prodej movitých věcí x samostatná činnost,
• příjmy ze samostatné činnosti – daňová evidence,
• výdaje,
• podnikání ve vlastním majetku, opravy x technické zhodnocením uplatnění odpisů, škody na majetku,
• rozdělení příjmů ze samostatné činnosti na spolupracující osobu,
• operace s pohledávkami,
• zdanění příjmů z nájmu,
• uplatnění výdajů,
• příjmy ze spoluvlastnictví,
• příjmy z příležitostných činností,
• přepočet zahraniční měny, směna peněz,
• příjmy ze zahraničí a samostatný základ daně,
• příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí v daňovém přiznání,
• odpočty od základu daně, dary, odpočty na bytovou potřebu, slevy na dani,
• daňové zvýhodnění,
• daňové přiznání – lhůty pro podání, způsob podání, kdo nemusí podávat, daňové přiznání poplatníka v paušálním režimu při nesplnění podmínek pro paušální daň,
• zajímavé rozsudky, koordinační výbory, informace MF,
• oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob.

Odpovědi na dotazy.

 

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek