Archiv seminářů Komory

Účetní metodik, který mnohé vyřeší – chybějící pracovní pozice ve firmách

Termín: 28. 5. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 13:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 1793 Kč (1992 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Hana Kovalíková (daňová a účetní poradkyně)

Program

Cílem kurzu je seznámit posluchače s pracovními povinnostmi účetního metodika
Výklad je veden i diskuzní formou. Získáte informace o jednotlivých činnostech metodika
Odnesete si praktické návody, jak nejlépe takového metodika zvolit, jakou mu stanovit pracovní náplň, a jaký bude mít nakonec pro účetní jednotku přínos.

 

• poskytování metodické pomoci týkající se vedení účetnictví
• určení postupu vzhledem k platným právním předpisům
• odpovědnost za doporučené postupy
• dohled a spolupráce na tvorbě vnitřních směrnic
• kontrola účetních sestav s použitím kontrolních vazeb
• kontrola formální správnosti a vazeb předepsaných právními předpisy
• stanovení metod účetnictví
• stanovení zásad účetní jednotky
• rozhodování o postupech účtování v nestandardních situacích.
• určení a zajištění postupu spolupráce s jednotlivými účetními pracovníky v účetní jednotce
• sledování změn v příslušných právních předpisech a implementace změn do vnitřních směrnic, metod, zásad a postupů při vedení účetnictví
• spolupráce při výběru vhodného účetního software
• spolupráce s vedením a majiteli účetní jednotky

Odpovědi na dotazy.

 

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek