Archiv seminářů Komory

Manažerské účetnictví – sestavení, porozumění a analýza rozpočtu

Termín: 6. 6. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2241 Kč (2490 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Ing. Kateřina Kalinová (investiční manažerka, lektorka, vyučující na několika vysokých školách)

Program

Seznámíte se se základními pojmy spojenými s rozpočetnictvím, ale hlavně si rozpočet sami sestavíte. Následně se podíváme na to, jak se s již připraveným rozpočtem pracuje (citlivostní analýza). Rozpočet bude sestaven pro výrobní společnost, ale ukážeme si i specifika rozpočtů jiných typů firem.

• náklady z hlediska řízení společnosti,
• propojení manažerského a finančního účetnictví,
• výkaznictví pro plánování,
• rozpočet,
• praktický příklad sestavení rozpočtu výrobní společnosti – soustava rozpočtů končící plánovanými finančními výkazy,
• citlivostní analýza,
• specifika rozpočtů v nevýrobních společnostech (firmy obchodní, firmy nabízející služby, neziskové organizace).

Odpovědi na dotazy.

 

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek