Archiv seminářů Komory

Změny u dohod o provedení práce od 1.7.2024 a od 1.1.2025

Termín: 4. 6. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 11:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 740 Kč (790 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 2 hodin

Spojení

Online forma - organizuje ACCONT Consulting, s.r.o.

Lektoři

Ing. Růžena Klímová - zkušená lektorka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, autorka mnoha odborných článků a spoluautorka řady publikací v oblasti mzdového účetnictví

Program

Platná právní úprava do 30.6.2024

Nová právní úprava od 1.7.2024

 • Měsíční výkaz údajů o zaměstnancích činných na základě DPP
 • Lhůta – do 20. kal. dne následujícího měsíce
 • Poprvé do 20.8.2024 za červenec 2024
 • Do31. 12. 2024 se podmínky účasti na NP u DPP nemění
 • Formy zasílání výkazu – elektronicky, výjimečně analogově
 • Nástup nového zaměstnance na DPP od 1. 7. 2024
 • Nástup zaměstnance oznámí zaměstnavatel prostřednictvím měsíčního výkazu nebo
 • použije současný tiskopis „Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)“.
 • Stejným způsobem se provede i oznámení zaměstnanců na DPP, kteří nastoupili před 1. 7. 2024, a jejich DPP trvá i po  tomto datu.
 • Skončení zaměstnání zaměstnance na DPP od 1. 7. 2024
 • Skončení  DPP se  provede prostřednictvím měsíčního výkazu,  nebo pomocí „Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)“.
 • Registr zaměstnavatelů – přihláška do 30.7.2024 u těch, kteří dosud v registru nejsou.
 • Tiskopis „Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě DPP“

Změny od 1.1.2025

 • Předpokládané rozhodné příjmy u DPP
 • 10 999 Kč  u jediného zaměstnavatele, který je první v pořadí – bez pojistného
 • 4 499 Kč - u ostatních  zaměstnavatelů bez pojistného  (režim zaměstnání malého rozsahu)
 • záměr uplatňovat režim oznámené dohody.
 • ČSSZ vede evidenci oznámených DPP, tj. těch, kteří jsou v prvním pořadí
 • zaměstnavatel při nástupu zaměstnance na DPP může současně odeslat ČSSZ záměr uplatňovat oznámenou DPP.
 • Oznámení o ukončení záměru uplatňovat oznámenou DPP

Změny v ZDP  u DPP od 1.1.2025 (srážková daň)

 

On-line vysílání je realizováno společností ACCONT Consulting, s.r.o.

Nejpozději 24 hodin před konáním webináře obdrží každý účastník dva e-maily

 1. e-mail – materiály k přednášce
 2. e-mail – pozvánka s odkazem na připojení do školící místnosti

V den konání webináře klikněte na obdržený odkaz. Vstup do školící místnosti bude zpřístupněn 5 minut před začátkem přednášky.
Poté již vyčkejte příchodu lektora, který přednášku uvede ve smluvený čas.

V ceně webináře je také videozáznam z webináře pro zopakování nebo připomenutí probraných informací. Rovněž je možno využít možnost zakoupení samostatného záznamu pro ty, kteří se nemohou přímého online školení zúčastnit.

V případě jakýchkoliv technických problémů během webináře nebo videozáznamu nás můžete kontaktovat na telefonních číslech 777 181 566 nebo 777 181 644.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***


V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek