Archiv seminářů Komory

SVJ - účetní a daňový pohled

Termín: 16. 10. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 13:00
Místo konání: Praha
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. či ONLINE
Cena: 2690 Kč (2890 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4 hodin

Spojení

Prezenčně v sídle:

Institut certifikace Svazu účetních
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3

či online. Preferovanou formu uvádějte do poznámky v přihlášce.

Lektoři

RNDr. Ivan Brychta - daňový poradce od roku 1995. Má více jak pětadvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti z oblasti daní a účetnictví, je autorem či spoluautorem řady odborných daňových publikací a svými články z daňového práva a účetnictví přispívá do různých odborných periodik.

Program

Seminář je určen vlastníkům bytových a nebytových jednotek, členům statutárních orgánů SVJ, správcovským firmám, firmám vedoucím účetnictví SVJ, pracovníkům finančních ústavů úvěrujících nemovitosti  a dalším, kteří z titulu své profese nebo vlastnictví jednotky potřebují problematiku SVJ znát.

OBSAH

  • základní vymezení společenství vlastníků jednotek, rozdělení domu na jednotky (pohled občanského práva),
  • společenství vlastníků jednotek v pozici účetní jednotky - související účetní předpisy, povinnosti SVJ, směrná účtová osnova aj. 
  • účetní závěrka a související úkony (sestavování výkazů, inventarizace, schvalování závěrky a ukládání závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku),
  • hospodaření SVJ při správě domu a pozemku (úhrada výdajů na správu, rozpočet SVJ a další),
  • vybrané účetní operace SVJ (evidence dlouhodobých záloh na opravy, služby účtované vlastníkům, účtování o opravách a technickém zhodnocení, ve vztahu k úvěrům a dotacím aj.),
  • daně (otázka registrace k daním, princip zdaňování příjmů, podání daňového přiznání, závislá činnost ve vztahu k daním, problematika DPH ve vztahu ke společenství vlastníků),
  • speciální případy v daních - správa společných částí domů, opravy a TZ, činnosti společenství vlastníků,
  • daňová problematika z pohledu vlastníků jednotek (zdanění příjmů z nájmu jednotek, výdaje související s jednotkou jako daňově účinný výdaj/náklad, osvobození od daně z příjmů při převodu jednotky a další souvislosti ve vztahu k daním z příjmů, povinnosti k dani z nemovitých věcí).

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

Poznámky:

***ceny jsou uvedeny s DPH***

 

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek