Archiv seminářů Komory

Manka a škody, pokuty, sankce

Termín: 13. 11. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 13:00
Místo konání: Praha
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s. či ONLINE
Cena: 2690 Kč (2890 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4 hodin

Spojení

Prezenčně v sídle:

Institut certifikace Svazu účetních
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3

či online. Preferovanou formu uvádějte do poznámky v přihlášce.

Lektoři

RNDr. Ivan Brychta - daňový poradce od roku 1995. Má více jak pětadvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti z oblasti daní a účetnictví, je autorem či spoluautorem řady odborných daňových publikací a svými články z daňového práva a účetnictví přispívá do různých odborných periodik.

Program

Odborný seminář, který komplexně rozebírá problematiku mank a škod, vč. problematiky inventarizace majetku a závazů, a
ucelený pohled na problematiku sankcí (smluvních či zákonných) z pohledu daní a účetnictví.

 • manka a škody z pohledu účetních předpisů a zákona o daních z příjmů,
 • co není mankem a škodou,
 • přirozené úbytky, technické a technologické ztráty a stanovení jejich norem,
 • pravidla pro inventarizaci – účetní a daňový pohled,
 • likvidace majetku a zaúčtování,
 • manka a škody na finančním majetku,
 • účtování mank a škod,
 • náhrady za manka a škody, účtování,
 • manka a škody a jejich vliv na základ daně z příjmů,
 • manka a škody, likvidace majetku z pohledu DPH,
 • smluvní sankce, jejich účtování a vliv na základ daně z příjmů,
 • sankce vyměřené podle zvláštních zákonů, jejich zaúčtování a daňové posouzení.

Poznámky:

***ceny jsou uvedeny s DPH***

 

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek