Archiv seminářů Komory

Změny ve mzdové a personální oblasti v roce 2013

Termín: 14. 1. 2013
Termín — bližší informace 9:00 - 14:30 hod.
Místo konání: Ostrava
Dům kultury Akord
Cena: 1416 Kč (1573 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5 hodin

Spojení

Dům kultury Akord, Náměstí SNP 1, Ostrava - Zábřeh. Spojení zde.

Lektoři

Zdeněk Křížek - odborný lektor, dlouhodobě působil v ČSSZ. 

Program

1)  Změny v zákoníku práce v roce 2013.
    Pojem závislé práce – praktické poznatky z kontrol inspekce práce v rámci zákazu nelegální práce.
    Zaměstnávání cizinců – povolování pobytu za účelem výkonu práce a následné povolování zaměstnání úřadem práce. 
    Vznik pracovního poměru – obsah pracovní smlouvy a možné chyby při uzavírání pracovního poměru.
    Zkušební doba – specifika (nemoc ve zkušební době, překážky v práci, rušení pracovního poměru ve zkušební době ).
    Uzavírání pracovního poměru – doba určitá, neurčitá.
    Jak na převod dovolené z roku 2012 do roku 2013 – pravidla a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance. 
    Pojem závislé práce – praktické poznatky z kontrol inspekce práce v rámci zákazu nelegální práce atd.
    Posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu práce zaměstnanců, změny Zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách – povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.


2)  Mzdové výpočty v roce 2013, nové postupy při provádění srážek.
    Nařízení vlády 567/2006 Sb. o odměňování zaměstnanců v nestátní sféře, zrušení nejnižší úrovně zaručení minimální mzdy – vybrané skupiny zaměstnanců.
    Aktuální informace o odměňování zaměstnanců ve státní sféře - Nařízení vlády 564/2006 Sb.
    Mzdové výpočty – práce přesčas, práce ve svátek, práce o víkendech, v noci, práce ve ztíženém pracovním prostředí.
   
Pohotovost zaměstnance. 
    Nové výpočty při provádění srážek ze mzdy, platu. Srážky z jiných příjmů. Povinnosti zaměstnavatelů vůči správám sociálního zabezpečení, povinnosti správ sociálního zabezpečení vůči zaměstnavatelům – doporučené postupy, vzory.
    Průměrný výdělek – zvláštní způsoby určování, zjišťování pravděpodobného výdělku, průměrný výdělek u dohod.
    Osobní bankrot zaměstnance a povinnosti plátce mzdy vůči insolvenčnímu soudu.
    Exekutor versus zaměstnavatel – plátce mzdy, podávání informací.
    Praktické právní výklady .

3)  Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v roce 2013. Zákon o nemocenském pojištění v roce 2013. Důchodová reforma.
    Okruh poplatníků pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění v roce 2013. Institut tzv. malého zaměstnavatele. Přehled o výši pojistného. Maximální vyměřovací základ.
    Zásadní změny v pojištění OSVČ.
    Specifické postupy odvodu pojistného na zdravotní pojištění u dohod o provedení práce. Vznik trvání a zánik účasti na nemocenském pojištění osob vykonávající práce na základě dohody o provedení práce.
   
Rozšíření okruhu osob účastných nemocenského pojištění.
    Ochranná lhůta, podpůrčí doba. Podklady na výpočet dávek nemocenského pojištění zasílané zaměstnavatelem na správu sociálního zabezpečení – tiskopis „Příloha k žádosti o…..“.
    Vyloučená doba. Posuzování podmínek nároku na jednotlivé dávky – nemocenské, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství.
    Režim práce neschopného, vycházky. Právo zaměstnavatele a OSSZ kontrolovat dočasně práce neschopného zaměstnance – doporučené postupy, vnitropodniková směrnice zaměstnavatele o kontrolách zaměstnanců.

    Nové redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za prvních 21 dnů a následné výplaty nemocenského a ostatních dávek – ošetřovného, peněžité pomoci v mateřství.
    Základní informace o nové důchodového reformě, odklon části pojistného do 2. důchodového pilíře, možná účast ve 3. pilíři. Výhody, postupy.

4)  Daň ze závislé činnosti v roce 2013.
   Zrušení slevy na poplatníka u pracujících důchodců v roce 2013? Ostatní slevy a daňové zvýhodnění na děti poplatníka. 
    Způsoby uplatňování slev a daňových zvýhodnění – dokladování. Okruh dětí na které lze uplatnit daňové zvýhodnění.
    Změny v penzijním připojištění se státním příspěvkem – vztah k ročnímu daňovému základu – nezdanitelná částka ze základu daně.
   
Princip daňového domicilu u cizinců.

5)  Odpovědi na dotazy posluchačů.

SEMINÁŘ OBSAZEN !

Pořádá akreditované vzdělávací středisko Komory - Economis.cz - Ing. Lenka Bartušková. Přihlášku směrujte přímo na info@economis.cz.

Zahrnuto do KPV v rozsahu pět hodin.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení.

Při objednání do 4. ledna obdržíte poukázku v hodnotě 200,- Kč na nákup v knihkupectvích Librex (popř. po dohodě možná místo poukázky sleva ve stejné výši).

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 775 906 870 nebo (+420) 603 153 473, popř. zašlete svůj dotaz na info@economis.cz nebo info@komora-ucetnich

Skočit na začátek