Archiv seminářů Komory

Vybrané problémy ze mzdové a personální oblasti - exekuce, osobní bankrot, důchodová reforma, změny roku 2013 v praxi

Termín: 19. 2. 2013
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00 hod.
Místo konání: Ostrava
Dům kultury Akord
Cena: 1416 Kč (1573 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Dům kultury Akord, Náměstí SNP 1, Ostrava - Zábřeh. Spojení zde.

Lektoři

Zdeněk Křížek - odborný lektor, dlouhodobě působil v ČSSZ. 

Program

1)  Exekuce, srážky, osobní bankrot zaměstnance
    Exekuce na mzdu.Jaké dokumenty musí mít mzdová účetní k oprávněnosti srážek.
    Srážky ze mzdy - nové posuzování podle změn v občanském  soudním  řádu  a novele exekučního řádu od 1. 1. 2013.Nezabavitelná částka od 1. 1. 2013.Postup při insolvenční exekuci. Posuzování vyživovaných dětí.Srážky z jiných příjmů, náhrad mezd.Kdy nelze srážky provést. Povinnosti plátců mzdy vůči ČSSZ při předávání podkladů k výplatě nemocenské, peněžité pomoci v mateřství v roce 2013. Konkrétní příklady nových výpočtů srážek ze mzdy, platu, odměn. Bonus,roční zúčtování záloh na daň a dopad do ročního zúčtování - versus prováděné srážky.  
    Osobní bankrot zaměstnance. Výkladové studie při posuzování srážek při osobním bankrotu.Konkrétní příklady výpočtů a postupů pro mzdové účetní.Jakých pochybení se musí mzdová účetní vyvarovat.

2)  Mzdové výpočty
    Zásadní změny v úrovni minimální zaručené mzdy 2013 – dopady na odměňování zaměstnanců. 
    Případové studie – modelové příklady výpočtů mzdy, platu za práci přesčas a svátek.

    Průměrný výdělek u dohod o pracovní činnosti a provedení práce, zvláštnosti při stanovení průměrného výdělku – dopady na další výplatu dávek (úřad práce, úrazové pojištění, OSSZ).

3)  Zákon o úrazovém pojištění
    Zrušení zákona. Jak dále postupovat podle Zákoníku práce.

4)  Zákon o specifických zdravotních službách
    Platná ustanovení a připravovaná novela od 1. 4. 2013. Prováděcí vyhláška. Rozhodnutí ÚS.

5)  Pojistné na sociální a zdravotní pojištění - složitější problematika, důchodová reforma
    Zákony č. 397 a č. 399/2012. Odklon pojistného v případech účasti poplatníka II. důchodový pilíř – postupy, nové tiskopisy - možno odesílat pouze elektronicky !
    Zvláštnosti při odvodu pojistného na ZP – osoby pracující v cizině, student a zdravotní pojištění, zásady dopočtu pojistného do minimálního vyměřovacího základu, příjmy zúčtované po skončení zaměstnání, dohody o provedení práce a odvod pojistného na ZP, poplatník a jeho nepřítomnost v zaměstnání – překážky v práci, dopady na odvodovou povinnost.
   
Kdo je osoba bez zdanitelných příjmů a odvod pojistného.
    Maximální vyměřovací základ 2013.

6)  Nemocenské pojištění
    Nové redukční hranice, nové povinnosti zaměstnavatelů v souvislosti s změnou OSŘ a exekucí. 

7)  Daňová problematika
   Dopady změn v daňové soustavě na výpočet mzdy, platu, odměny.
   Složitější případy posuzování nároku na daňové zvýhodnění. Nové tiskopisy.

8)  Další důležité změny (zákoník práce atd.).

9) Diskuse.

Pořádá akreditované vzdělávací středisko Komory - Economis.cz - Ing. Lenka Bartušková. Přihlášku směrujte přímo na info@economis.cz.

Zahrnuto do KPV v rozsahu 4,5 hodiny.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení.

Při objednání do 9. února obdržíte poukázku v hodnotě 200,- Kč na nákup v knihkupectvích Librex (popř. po dohodě možná místo poukázky sleva ve stejné výši). Případné další slevy u pořadatele.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 775 906 870 nebo (+420) 603 153 473, popř. zašlete svůj dotaz na info@economis.cz nebo info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek