Archiv seminářů Komory

Pracovnělékařské služby od 1. dubna 2013 a aktuální problémy pracovního práva

Termín: 15. 4. 2013
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00 hod.
Místo konání: Ostrava
Hotel Harmony Club
Cena: 1173 Kč (1415 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Hotel Harmony Club, 28. října 170, Ostrava - Mariánské hory. Spojení zde.

Lektoři

JUDr. Jaroslav Stránský - odborník na pracovní právo a sociální zabezpečení, zkušený lektor.

Program

1. Aktuální informace - stručné připomenutí změn v pracovněprávní legislativě od 1.1.2013 a další informace.

2. Pracovnělékařské služby a povinnosti zaměstnavatelů od 1. 4. 2013 (novela zákona o specifických zdravotních službách k 1. 4. 2013, povinnost zaměstnavatele smlouvou zajistit pro zaměstnance pracovnělékařské služby, doporučené postupy,
vstupní a řadové preventivní prohlídky, náklady spojené s pracovnělékařskými službami, posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnance k výkonu práce, dopady vydaných posudků k dalšímu zaměstnání zaměstnance, další povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance v souvislosti s pracovnělékařskými službami, připravovaná prováděcí vyhláška od 1. 4. 2013).

3. Novela zákoníku práce týkající se sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou - připravovaná novela (možnost neomezeného opakování při vážných provozních důvodech,
správná formulace vnitřního předpisu nebo dohody s odborovou organizací a další podmínky uplatnění nového režimu opakovaného sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou).

4. Švarcsystém a kontrolní činnosti inspekce práce (plán kontrolních akcí na rok 2013, postihy nelegální práce, povinnost zaměstnavatele prokázat existenci pracovněprávního vztahu, opravné prostředky proti rozhodnutím inspekce práce, včetně soudního přezkumu, co musí mít personalista, majitel firmy v pořádku pro případnou kontrolu).

5. Aktuální judikatura Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu (jak se poučit pro práci personalisty z judikatury a správně aplikovat pracovněprávní předpisy v roce 2013, výběr nejzajímavějších judikátů).

6. Připravované změny zákoníku práce v souvislosti s novým občanským zákoníkem k 1. lednu 2014. Nová pravidla odškodňování pracovních úrazů.

7. Diskuse.

Pořádá akreditované vzdělávací středisko Komory - Economis.cz - Ing. Lenka Bartušková. Přihlášku směrujte přímo na info@economis.cz.

Zahrnuto do KPV v rozsahu 4,5 hodiny.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 775 906 870 nebo (+420) 603 153 473, popř. zašlete svůj dotaz na info@economis.cz nebo info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek