Archiv seminářů Komory

Účetnictví pro pokročilé v praktických příkladech

Termín: 21. 5. 2013
Termín — bližší informace 9:00 - 16:00 hod.
Místo konání: Ostrava
Hotel Harmony club
Cena: 1416 Kč (1658 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 6 hodin

Spojení

Hotel Harmony Club, 28. října 170, Ostrava - Mariánské hory. Spojení zde.

Lektoři

RNDr. Petr Beránek - certifikovaný účetní, daňový poradce.

Program

1. Pohledávky a závazky 

 • prodej pohledávek,
 • opravné položky k pohledávkám,
 • odpis pohledávek,
 • promlčení pohledávek a závazků,
 • operace v cizích měnách.

 

2.  Dlouhodobý majetek

 

 • vstupní cena,
 • vybavení odepisované společně s nemovitostí a odděleně,
 • odpisy, přerušení odpisování,
 • opravy a technické zhodnocení,
 • specifika nehmotného majetku, nehmotný majetek vytvořený vlastní činností.

3. Nájem majetku

 • technické zhodnocení nájemcem,
 • ukončení nájemní smlouvy.

4. Leasing a nákupy na úvěr

 • specifika účtování a vykazování,
 • výhrada vlastnictví,
 • předčasné ukončení smlouvy.

5. Účtování v hospodářském roce a přechodná období

 • změna účetního období a přechodná období kratší/delší než 12 měsíců,
 •  vliv na odpisy hmotného a nehmotného majetku, tvorbu/rozpuštění opravných položek a rezerv,
 • specifika fyzických osob.

Seminář lze využít v rámci přípravy na zkoužky daňového poradce.

Pořádá akreditované vzdělávací středisko Komory - Economis.cz - Ing. Lenka Bartušková. Přihlášku směrujte přímo na info@economis.cz.

Zahrnuto do KPV v rozsahu šest hodin.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 775 906 870 nebo (+420) 603 153 473, popř. zašlete svůj dotaz na info@economis.cz nebo info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek