Archiv seminářů Komory

DPH a zahraniční obchod vč. vyzby na celní předpisy

Termín: 29. 5. 2013
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00 hod.
Místo konání: Ostrava
Hotel Harmony club
Cena: 1173 Kč (1415 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Hotel Harmony Club, 28. října 170, Ostrava - Mariánské hory. Spojení zde.

Lektoři

Marek Reinoha - poradce a lektor v oblasti DPH, cel a unijního obchodu.

Program

Obchod se zbožím
1. Vnitrounijní obchod 
Připomenutí základních pravidel a řešení praktických příkladů:
- dodání zboží,
- dodání zboží s instalací,
- přemístění obchodního majetku,
- zasílání zboží,
- pořizování zboží,
- třístranné obchody,
- konsignační sklady.

2. Mimounijní obchod – vývoz zboží
Připomenutí základních pravidel a řešení praktických příkladů:
- vývoz zboží,
- vývoz zboží s instalací,
- vývoz zboží propouštěného do režimu vývozu v jiném členském státě EU,
- umísťování zboží do svobodného pásma nebo skaldu apod. 
 
3. Mimounijní obchod – dovoz zboží
Připomenutí základních pravidel a řešení praktických příkladů:
- dovoz zboží,
- dovoz zboží při jeho propuštění do celního režimu „po cestě“ v jiném členském státě EU apod. 

Poskytování služeb
1. Vnitrounijní obchod
Připomenutí základních pravidel a řešení praktických příkladů:
- poskytování služeb osobám registrovaným/neregistrovaným k dani,
- přijetí služby a související povinnosti.

2. Mimounijní obchod
Připomenutí základních pravidel a řešení praktických příkladů:
- poskytování služeb,
- přijetí služby a související povinnosti.

Pořádá akreditované vzdělávací středisko Komory - Economis.cz - Ing. Lenka Bartušková. Přihlášku směrujte přímo na info@economis.cz.

Zahrnuto do KPV v rozsahu 4,5 hodiny.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 775 906 870 nebo (+420) 603 153 473, popř. zašlete svůj dotaz na info@economis.cz nebo info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek