Archiv seminářů Komory

Účetní a daňové souvislosti sponzorství, darů a reklamy

Termín: 18. 9. 2013
Termín — bližší informace 9:00 - 13:00 hod.
Místo konání: Praha
Senovážné náměstí 1463/5, Praha 1
Cena: 1490 Kč (1990 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4 hodin

Spojení

Senovážné nám. 1463/5, Praha 1 (zadní budova, 1. patro). Učebna společnosti KOČKA, spol. s r.o.

Lektoři

RNDr. Ivan Brychta - daňový poradce.

Program

  • darování, darovací smlouva - vymezení darování z hlediska občanského zákoníku (vč. změn od příštího roku) a pro účely daní,
  • dary a daň z příjmů, nepeněžní příjem, pohled dárce i příjemce daru,
  • dary a jejich zdanění (možnosti osvobození, nové principy zdanění v r. 2014, porovnání s úpravou daně darovací platnou do konce 2013),
  • reklama a její formy, sponzoring (legislativní vymezení, klamavá reklama, omezení reklamy, reklama v. reprezentace, vše z pohledu daně z příjmů na jednotlivé formy reklamy),
  • reklamní a marketingové soutěže, reklamní slosování, (podmínky pro jejich uspořádáni, způsob zdanění výherců),
  • účetní problematika reklam, sponzorství, darů a reprezentace (časové rozlišení reklamy, atd.),
  • dary, reklama a DPH,
  • konkrétní příklady, aktuální stanoviska GFŘ a MF k problematice,
  • zdůraznění nových postupů od roku 2014 a porovnání se současným stavem,
  • diskuse

Zahrnuto do KPV v rozsahu čtyř hodin.  

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 603 153 473, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek