Archiv seminářů Komory

Daň z příjmů právnických osob - vybraná problematika

Termín: 11. - 12. 9. 2013
Termín — bližší informace 9:00 - 16:00 hod.
Místo konání: Ostrava
Dům kultury Akord
Cena: 2830 Kč (3315 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 6 hodin

Spojení

Dům kultury Akord, Náměstí SNP 1, Ostrava - Zábřeh. Spojení zde.

Lektoři

Ing. jiří Klíma - daňový poradce.

Program

Průřez celou problematikou daně z příjmů právnických osob vč. relevantních výkladů a judikatury se zaměřením na problémové a sporné otázky (seminář lze využít v rámci přípravy na zkoušky daňového poradce).

11. září:

 • zdaňovací období právnických osob,
 • předmět daně  a osvobození,
 • položky snižující daňový základ,
 • úpravy základu daně podle § 23,
 • osoby spojené, cena obvyklá,
 • daňové a nedaňové náklady.
 • diskuse.

12. září:

 • hmotný majetek,
 • daňové odpisování,
 • vstupní cena majetku,
 • časové, rovnoměrné a zrychlené odpisování,
 • technické zhodnocení,
 • nehmotný majetek - vymezení, odpisy, zhodnocení,
 • odčitatelné položky a slevy na dani, omezení pro odečet daňové ztráty,
 • nová úprava srážkové daně,
 • diskuse.

Pořádá akreditované vzdělávací středisko Komory - Economis.cz - Ing. Lenka Bartušková. Přihlášku směrujte přímo na info@economis.czLze se přihlásit na jednotlivé dny samostatně (vložné v poloviční výši).

Zahrnuto do KPV v rozsahu šesti hodin za každý den.  

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 775 906 870 nebo (+420) 603 153 473, popř. zašlete svůj dotaz na info@economis.cz nebo info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek