Archiv seminářů Komory

Angličtina v účetnictví

Termín:
Termín — bližší informace 28. 5. 2007 (Po); 09:00-16:00
Místo konání:
ČIIA, Karlovo náměstí 3, Praha 2
Cena: 930 Kč (1340 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 0 hodin

Cíl a cílová skupina:

Kurz je vhodný pro ty, kteří jsou už obeznámení s účetní problematikou, ale potřebují podrobněji proniknout do sestavování či analýzy finančních reportů v anglickém jazyce.

Je tedy určen zejména ekonomickému a finančnímu managementu, účetním, kontrolorům, auditorům a všem, kteří musí být schopni se plynule dorozumět v anglickém jazyce, dále pak těm, kteří by rádi přečetli a porozuměli finančním zprávám psaným v anglickém jazyce.

Cílem je seznámit účastníky se základní účetní terminologií a především je upozornit na sémantické rozdíly a úskalí, která nejčastěji vedou k nedorozumění. Seminář se také snaží reagovat na individuální potřeby účastníků tím, že jim dává široký prostor na vlastní otázky nebo na probrání situací, se kterými se sami v praxi setkávají.

Z obsahu vybíráme:

  • základní pojmy účetní terminologie,
  • základní postupy,
  • účetní prvky,
  • názvosloví rozvahy a výsledovky,
  • doplňující diskuze.

Studijní podklady:

posluchači obdrží tištěný materiál v délce přibližně 40 stran.

Upozornění: podkladové materiály jsou v angličtině. Aby se anglická terminologie přiblížila účastníkům, výklad je veden v českém jazyce a všechny odborné termíny a výrazy jsou během přednášky překládány, nebo (kde není možný překlad) vysvětleny.

Přednášející:

Robert Mládek (Auditorskou praxi získal u KPMG v San Franciscu, vystudoval účetnictví a finance na University of San Francisco, autor odborných publikací: "Účetnictví vs. accounting", "Světové účetnictví I a II" a tvůrce stránek www.gaap.cz a www.ifrs.cz)

ŠKOLENÍ JE ZAHRNUTO DO SYSTÉMU KONTINUÁLNÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ROZSAHU 6 HODIN.

Místo konání:

Český institut interních auditorů, Karlovo náměstí 3, Praha 2, 1. patro.

Doprava: Tramvají č. 3, 10, 14, 16, 18 nebo 24 do zastávky Na Moráni, metro - výstup Karlovo náměstí.

Zvýhodněné vložné pro člena Komory certifikovaných účetních činí 930 Kč včetně 19 % DPH.

Zvýhodněné vložné pro účetní v systému certifikace registrované Svazem účetních (nečleny KCÚ) činí 1 340 Kč včetně 19 % DPH.

Zvýhodněné vložné pro členy Komory specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR činí 930 Kč včetně 19 % DPH.

Ostatní veřejnost se může zúčastnit za vložné ve výši: 1 790 Kč včetně 19 % DPH.

Součástí vložného je občerstvení a podkladové materiály.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 224 041 018, případně zašlete svůj dotaz na vlachova@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek