Archiv seminářů Komory

DPH – novela zákona účinná od 1. 1. 2009

Termín: 26. – 27. 11. 2008
Místo konání:
Konferenční centrum Palác Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2
Cena: 2280 Kč (2990 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 0 hodin

Místo konání: Konferenční centrum Palác Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2.

Doprava: Tramvaje - číslo 3, 4, 6, 10, 14, 16, 18, 24 do stanice Moráň ze směru od Národní třídy; ze směru od Palackého náměstí nebo od Albertova je to zastávka Karlovo náměstí.
Metro - trasa B do stanice Karlovo náměstí, výstup směrem na Karlovo náměstí.
Auto - zelená placená parkovací zóna v ulici Pod Slovany (do Paláce Charitas 3 minuty pěšky).

ŠKOLENÍ JE ZAHRNUTO DO SYSTÉMU KONTINUÁLNÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ROZSAHU 14 HODIN.


PROGRAM ŠKOLENÍ:

26. 11. 2008 (St); prezence od 08:00 hod.

Odborně zajišťuje: Ing. Igor Pantůček /daňový poradce, zkušební komisař KDP ČR/

09:00–17:30 ZÁKON O DPH VE ZNĚNÍ ÚČINNÉM OD 1. 1. 2009:

 • soulad určitých částí zákona o DPH se směrnicí ES,
 • zpřesnění některých ustanovení,
 • zavedení a zrušení některých pojmů,
 • nové definice v příslušných paragrafech zákona,
 • novinky v oblasti finančního pronájmu, finanční činnosti,
 • doplnění § 10 odst. 14 - místo plnění podle skutečné spotřeby nebo využití služeb,
 • změny v přeúčtování energií a služeb,
 • opravy chybně uplatněné daně,
 • novinky v daňových dokladech,
 • správa daně, registrace a její změny a další novinky novely,
 • diskuse a odpovědi na dotazy.

27. 11. 2008 (Čt)

Odborně zajišťuje: Marek Reinoha /poradce v oblasti cel a unijního obchodu/

09:00–16:00 ZAHRANIČNÍ OBCHOD SE ZBOŽÍM (dodací položky INCOTERMS 2000, INSTRASTAT, uplatňování DPH a celních předpisů při dodávkách zboží v rámci EU a do a ze třetích zemí):

A) Dodací doložky INCOTERMS:
 • význam dodacích Doložek INCOTERMS 2000,
 • důležité aspekty dodacích doložek pro praktickou realizaci dodávek zboží,
 • výklad jednotlivých dodacích doložek,
 • výklad jednotlivých dodacích doložek,
 • některé důsledky použitých dodacích doložek z pohledu uplatňování DPH při provádění zahraničního obchodu se zbožím.

B) Uplatňování DPH a celních předpisů při dodávkách zboží v rámci EU a do a ze třetích zemí:
 • dodání zboží do jiné členské země EU osobám registrovaným k DPH (s pohybem zboží, bez pohybu zboží),
 • dodání zboží do jiné členské země EU v rámci jedné osoby (přemístění obchodního majetku),
 • dodání zboží do jiné členské země EU s montáží,
 • dodání zboží do jiné členské země EU osobám neregistrovaným k DPH,
 • pořizování zboží z jiné členské země EU,
 • dodávání a pořizování zboží v rámci třístranných obchodů,
 • konsignační sklady,
 • uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží.

C) INTRASTAT v roce 2009:
 • pravidla vykazování, tzn. pravidla pro uvádění údajů do výkazů pro INTRASTAT,
 • vykazování při provádění různých obchodních operací v rámci vnitrounijního ochodu se zbožím (nákup, prodej, zušlechťovací operace, vícestranné obchody apod.),
 • postupy při vykazování zvláštních druhů a zvláštních pohybů zboží,
 • pravidla provádění následných oprav chybných a nepřesných údajů ve výkazech pro INTRASTAT,
 • definice zboží vyňatého z povinnosti uvádět o něm informace do výkazu pro INTRASTAT,
 • příklady provázanosti vykazování s uplatňováním DPH.

Součástí vložného je občerstvení a podkladové materiály.


Zvýhodněné vložné pro člena Komory certifikovaných účetních činí: 2 280 Kč včetně DPH.

Zvýhodněné vložné pro účetní v systému certifikace registrované Svazem účetních (nečleny KCÚ) činí: 2 990 Kč včetně DPH.

Ostatní veřejnost se může zúčastnit za vložné ve výši: 3 580 Kč včetně DPH.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 221 505 326 (případně zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek