Archiv seminářů Komory

Daňová optimalizace

Termín: 5.3.2019
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00 hod.
Místo konání: Praha
Hybernská 1009/24, Praha 2
Cena: 1990 Kč (2590 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Sídlo KCÚ, Hybernská 24, 1.patro (ICÚ).

Lektoři

Ing. Jan Bonaventura - daňový poradce.

Program

Daňová optimalizace je často spojována s nelegálními postupy jak se vyhnout placení daní. Dosáhnout minimálních daní však lze i bezpečně, v souladu se zákony.
Praktické možnosti, jak optimalizovat daňovou povinnosti v souladu s právními předpisy. 

  • strukturování podnikání vč. volby právní formy, ukončení podnikání vč. prodeje společnosti/podniku,
  • využití majetku při podnikání (automobily, nemovitosti, odepisování majetku, pronájem, soukromé použití),
  • financování podnikání (úvěry, půjčky dluhopisy, vklady),
  • podpora prodeje (reklama, marketing),
  • odměňování zaměstnanců a spolupracovníků,
  • problematické náklady (oblečení, cestovní výdaje, reprezentace, dary, manka a škody, atd.),
  • diskuse.

Jeden bod v rámci motivačního programu. Využívejte výhod motivačního programu a programu "Účetních kanceláří".

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 725 733 638, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz

Upozornění pro nečleny:

Při účasti na druhém semináři v roce bude poskytnuta sleva 200,- Kč z ceny, na třetí 500,- Kč a další seminář za členskou cenu. Vzdělávejte se společně - druhý a další účastníci z jedné společnosti na tentýž seminář se slevou (druhý 200,- Kč, třetí sleva 500,- Kč a další za členskou cenu). U vícedenních akcí bude postup analogický.

Skočit na začátek