Archiv seminářů Komory

DPFO a náročnější případy v daňové evidenci

Termín: 6.3.2019
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00 hod.
Místo konání: Praha
Hybernská 1009/24, Praha 2
Cena: 1990 Kč (2590 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Sídlo KCÚ, Hybernská 24, 1.patro (ICÚ).

Lektoři

RNDr. Petr Beránek - Daňový poradce se specializací na daně z příjmů a neziskový sektor. Zkušený lektor, VŠ pedagog, člen metodické rady SÚ ČR.

Program

•             zdaňované příjmy a jejich rozdělení do § 6 – 10

•             soustavná činnost, podnikání, ekonomická činnost

•             obchodní majetek z hlediska DP a z hlediska DPH

•             zdaňování příjmů společník a jednatelů

•             prodeje bytů, nemovitostí a automobilů z hlediska daně z příjmu a DPH

•             povinnost podat přiznání

•             skutečné a paušální výdaje

•             odpisy majetku ve spoluvlastnictví, zděděného a darovaného majetku

•             odčitatelné položky (dary a další) a slevy na dani

•             ukončení a přerušení podnikání

Daňová evidence

•             nákupy na leasing a na úvěr

•             cizí měny v DE

•             dlouhodobý nehmotný majetek

•             přechod na vykazování paušálem a zpět popř. na vedení účetnictví

Jeden bod v rámci motivačního programu. Využívejte výhod motivačního programu a programu "Účetních kanceláří".

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 725 733 638, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Upozornění pro nečleny:

Při účasti na druhém semináři v roce bude poskytnuta sleva 200,- Kč z ceny, na třetí 500,- Kč a další seminář za členskou cenu. Vzdělávejte se společně - druhý a další účastníci z jedné společnosti na tentýž seminář se slevou (druhý 200,- Kč, třetí sleva 500,- Kč a další za členskou cenu). U vícedenních akcí bude postup analogický.

Skočit na začátek