Archiv seminářů Komory

Společnost bez právní osobnosti (sdružení) v daních

Termín: 10.5.2019
Termín — bližší informace 9:00 - 13:00 hod.
Místo konání: Praha
Budova SUDOP, Olšanská 2643/1a, Praha 3
Cena: 1790 Kč (2290 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 3,5 hodin

Spojení

Budova SUDOP, Olšanská 2643/1a, Praha 3 (učebna 516, AZ Personalistika, 5. patro). Tram - zastávka Olšanská (9, 26 - proti budově).

Lektoři

RNDr. Ivan Brychta - daňový poradce, zkušený lektor a autor řady odborných publikací

Program

- vymezení společnosti bez právní osobnosti z pohledu občanského práva (vznik a zánik, práva a povinnosti společníků navzájem a vůči třetím osobám, správa společnosti a další)
- členové společnosti ve vztahu k daním z příjmů (způsoby evidování příjmů a výdajů /daňová evidence, účetnictví/, jejich rozdělování a způsob zdaňování, problematika majetku a jeho odpisování, přefakturace mezi členy, zaměstnávání zaměstnanců a další)
- společnost z pohledu daně z přidané hodnoty (registrace k DPH, podávání daňových tvrzení, odpočet DPH na vstupu u přijatých plnění a uplatnění DPH na výstupu u poskytnutých plnění,
náležitosti evidence a další, vše z pohledu starého a nového postupu, vč. souvisejícího rozboru informace správce daně)
- vztah k dalším daním (daň silniční a další majetkové daně, elektronická evidence tržeb v případě společnosti.

 

Jeden bod v rámci motivačního programu. Využívejte výhod motivačního programu a programu "Účetních kanceláří".

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 725 733 638, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Upozornění pro nečleny:

Při účasti na druhém semináři v roce bude poskytnuta sleva 200,- Kč z ceny, na třetí 500,- Kč a další seminář za členskou cenu. Vzdělávejte se společně - druhý a další účastníci z jedné společnosti na tentýž seminář se slevou (druhý 200,- Kč, třetí sleva 500,- Kč a další za členskou cenu). U vícedenních akcí bude postup analogický.

Skočit na začátek