Archiv seminářů Komory

Souběžně se také koná:

Jednání výboru KCÚ
[více informací]

Pohledávky a závazky (dluhy) – účetní a daňový pohled

Termín: 13. 5. 2019
Termín — bližší informace 9:00 - 16:00 hod.
Místo konání: Ostrava
Dům kultury Akord
Cena: 1500 Kč (1800 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 6 hodin

Spojení

Dům kultury Akord, nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh.

Lektoři

Tomáš Líbal - účetní a ekonomický poradce, autor odborných publikací

Program

Podrobný výklad k problematice pohledávek a závazků z pohledu účetnictví, daně z příjmů a DPH. Výklad bude doplněn řadou ilustrativních příkladů z běžné praxe. 

 • Vznik pohledávky a závazku
 • Oceňování pohledávek a závazků
 • Pravidla pro přepočet pohledávek a závazků v cizí měně
 • Doba splatnosti a promlčecí lhůta
 • Reklamace a dobropisy (opravné daňové doklady) – zápočet pohledávek a závazků
 • Zálohy - změny u DPH v roce 2019
 • Opravné položky k pohledávkám
 • Odpis pohledávek
 • Pohledávky a závazky v cizí měně
 • Postoupení pohledávek (u postupitele a postupníka)
 • Dohadné účty aktivní a pasivní
 • Závazky po splatnosti a jejich dopad na daň příjmů
 • Sankce – penále, smluvní pokuty a úroky z prodlení
 • Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky – změny u DPH 2019
 • Daňové doklady u DPH – změny 2019 – náležitosti a zaokrouhlování
 • Inventarizace pohledávek a závazků
 • Analytické a podrozvahové účty pohledávek a závazků
 • Vykazování pohledávek a závazků v účetní závěrce
 • Odpovědi na dotazy posluchačů

Školení od 9 do 16 hodin je v nabídce pouze ve variantě včetně oběda (sladká/slaná snídaně, polévka, hlavní jídlo, několik druhů kávy, nealko nápoje) 

Zaplacením výše uvedené ceny je hrazena nejen účast na školení, ale i výše uvedené služby, psací potřeby a tištěné studijní podklady.

Pořádá akreditované vzdělávací středisko Komory - ECONOMIS CZ s.r.o. (Ing. Lenka Bartušková). Přihlášku směrujte přímo na info@economis.cz

Jeden bod v rámci motivačního programu.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 775 906 870 popř. zašlete svůj dotaz info@economis.cz nebo info@komora-ucetnich.cz.

 

 

Skočit na začátek