Archiv seminářů Komory

Analytická činnost FAÚ

Termín: 3. 10. 2019
Termín — bližší informace 9:00 -14:00 hod.
Místo konání: Brno
Hotel Omega
Cena: × (1500 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Hotel Omega - Křídlovická 19 b, Brno. Spojení zde.

Lektoři

Pilíková Jaroslava Mgr.; Chrástková Martina Mgr. - Finanční analytický úřad

Program

Školení se uskuteční 1.10. v Praze
  • právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu, základní pojmy;
  • relevantní mezinárodní instituce;
  • činnost a role Finančního analytického úřadu, mezinárodní spolupráce;
  • AML zákon v aktuálním znění, připravovaná legislativa;
  • přehled hlavních povinností dle AML zákona (zejména identifikace a kontrola klienta, oznamování podezřelých obchodů, školení zaměstnanců atd.);
  • hodnocení rizik na úrovni povinných osob;
  • rizikově orientovaný přístup při plánování kontrol;
  • průběh kontrol;
  • nejčastější zjištění při kontrolách;
  • navazující přestupkové řízení.

 

Absolvováním tohoto školení získáte 1 bod do motivačního programu členů - fyzických osob nebo jako Účetní kancelář KCÚ čerpejte školení zdarma v rámci Vašeho servisního balíčku.

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 777 800 675, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Upozornění pro nečleny:

Při účasti na druhém semináři v roce bude poskytnuta sleva 200,- Kč z ceny, na třetí 500,- Kč a další seminář za členskou cenu. Vzdělávejte se společně - druhý a další účastníci z jedné společnosti na tentýž seminář se slevou (druhý 200,- Kč, třetí sleva 500,- Kč a další za členskou cenu). U vícedenních akcí bude postup analogický.

Školení se uskuteční 1.10. v Praze

Skočit na začátek