Archiv seminářů Komory

Konsolidace dle CZ vs. IFRS

Termín: 21. - 22.10. 2019
Termín — bližší informace 9:00 - 15.30 hod.
Místo konání: Praha
AZ personalistika, Budova SUDOP Olšanská 2643/1a 130 00 Praha 3
Cena: 4690 Kč (5190 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 11 hodin

Spojení

AZ personalistika, Budova SUDOP, Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3

Lektoři

Ing. Libor Vašek, Ph.D. - odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE, členem a předsedou KCÚ, recenzentem zkoušky z IFRS. 

Program

Dvoudenní kurz si klade za cíl přiblížit účastníkům konsolidační postupy aplikované při sestavení konsolidované účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy, resp. dle IFRS.

Zájemci se mohou hlásit na dvoudenní i jednodenní kurz. 

První den kurzu bude určen více těm, kteří začínají, resp. si potřebují oživit postupy od prvopočátku, postupně a pomalu. Druhý den znalosti rozšíří o složitější a komplexnější transakce.

Obsah prvního dne:

 • identifikace skupiny a konsolidačního celku - úvahy osvobození od konsolidace pro mateřskou i dceřiné společnosti,
 • akvizice vs. založení dceřiného podniku a jejich odlišný dopad na KÚZ,
 • akvizice jedné společnosti vs. skupiny společností,
 • akvizice vs. restrukturalizace aneb operace pod společným ovládáním a jejich vliv na KÚZ,
 • konsolidační rozdíl - identifikace, přístup k ocenění čistých aktiv nabývané společnosti v reálné hodnotě k datu akvizice a následný vliv na KÚZ, uvědomění si bilanční diskontinuity v důsledku akvizice dceřiného podniku, odložená daň z přecenění, odpisování konsolidačního rozdílu,
 • konsolidační rozdíl u akvizic uskutečněných v minulosti, kdy nebyla povinnost sestavení KÚZ,
 • základní principy metody plné konsolidace - agregace individuálních dat, eliminace vzájemných vztahů,
 • odložená daň z eliminace vnistrokupinových vztahů,
 • ekvivalenční metoda zachycení majetkových účastí s podstantým vlivem
 • metoda poměrné konsolidace (CZ) pro zachycení společných podniků

Obsah druhého dne:

 • změny majetkových podílů v dceřiné společnosti,
 • ztráta ovládání v dceřiné společnosti (prodej dceřiné společnosti, snížení podílu v důsledku navýšení kapitálu jiným vlastníkem),
 • konsolidace zahraniční dceřiné společnosti (např. česká mateřská společnost (CZK) konsoliduje slovenskou dceřinou společnost (EUR)) a související měnové přepočty,
 • specifikace akvizice nepřímé dceřiné společnosti - viceúrovňová konsolidace
 • specifika sestavení konsolidovaného výkazu změn vlastního kapitálu a konsolidovaného výkazu cash flow (přehledu peněžních toků),
 • eliminace vzájemných transakcí u ekvivalenční metody a poměrné konsolidace
 • společné operace jako typ společného ujednání (IFRS)

 

Absolvováním tohoto školení získáte 1 bod do motivačního programu členů - fyzických osob nebo jako Účetní kancelář KCÚ čerpejte školení zdarma v rámci Vašeho servisního balíčku.

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 777 800 675, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Slevy pro nečleny:

Při účasti na druhém semináři v roce bude poskytnuta sleva 200,- Kč z ceny, na třetí 500,- Kč a další seminář za členskou cenu. Vzdělávejte se společně - druhý a další účastníci z jedné společnosti na tentýž seminář se slevou (druhý 200,- Kč, třetí sleva 500,- Kč a další za členskou cenu). U vícedenních akcí bude postup analogický.

Skočit na začátek