Archiv seminářů Komory

Účetní a daňové aktualizace pro neziskové organizace

Termín: 31.10. - 2.11. 2019
Termín — bližší informace Zahájení 10:00 hod.
Místo konání: Telč
Hotel Antoň
Cena: 4890 Kč (5390 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 16 hodin

Spojení

Hotel Antoň Slavatovská 92, Telč

Lektoři

Ing. Simona Pacáková - auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně se specializací na neziskový sektor.

Program

Internátní školení v Telči je zaměřeno především na neziskové organizace.

Aktuální témata a problémové oblasti v účetnictví a daňové problematice neziskových organizací. Výhled do roku 2020.

31.10.2019 – komplikované účetní případy 

 • zahájení pořizování dlouhodobého majetku
 • uvedení majetku do stavu způsobilého k užívání (dokončení dlouhodobého majetku)
 • co jsou fondy a k čemu slouží – rozdíly mezi fondy „ze zákona“ a fondy „dobrovolnými“
 • rozdíly mezi dlouhodobým majetkem v účetnictví, v dani z příjmů a v DPH
 • nakládání s pohledávkami – zánik pohledávky, promlčení pohledávky, odpis (vyřazení pohledávky), oceňování pohledávek
 • účetní závěrka 2019 v podvojném účetnictví
 • jednoduché účetnictví 
 • aktuální legislativní novinky z oblasti účetnictví

1.11.2019 – daň z přidané hodnoty

 • ekonomická činnost plátce
 • daň na výstupu 
 • daň na vstupu u zásob
 • daň na vstupu u přijatých služeb
 • daň na vstupu u pořízeného dlouhodobého majetku
 • postavení dotací a příspěvků z pohledu DPH
 • povinnosti plátce v posledním zdaňovacím období kalendářního roku
 • aktuální novinky z legislativního procesu

2.11.2019 – daň z příjmů právnických osob

 • hlavní a vedlejší (hospodářská) činnost 
 • podnikatelská a nepodnikatelská činnost
 • účetní vs. daňové odpisy dlouhodobého majetku
 • daňová uznatelnost zůstatkové ceny prodaného dlouhodobého majetku
 • bezúplatné příjmy
 • příjmy osvobozené od daně
 • příjmy, které nejsou předmětem daně
 • další příjmy, které snižují základ daně 
 • nedaňové náklady
 • sleva podle § 20 (7) zákona pro některé veřejně prospěšné poplatníky
 • informace o aktuálním stavu legislativních změn

Seminář je pro omezený počet účastníků a v jeho průběhu je dostatek času na řešení dotazů účastníků.

Večer se můžete těšit na prohlídku Telče s průvodkyní a bowling.

Zahájení dne  31. října od 10:00 hod. (prezence od 9:30 hod.), ukončení dne 2. listopadu cca ve 14:00 hod.

Dva body v rámci motivačního programu. 
 
Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
 
Vložné zahrnuje podkladové materiály, ubytování v dvoulůžkovém pokoji, stravování v rozsahu plné penze, občerstvení.
 
Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 777 800 675, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz 

Upozornění pro nečleny:

Při účasti na druhém semináři v roce bude poskytnuta sleva 200,- Kč z ceny, na třetí 500,- Kč a další seminář za členskou cenu. Vzdělávejte se společně - druhý a další účastníci z jedné společnosti na tentýž seminář se slevou (druhý 200,- Kč, třetí sleva 500,- Kč a další za členskou cenu). U vícedenních akcí bude postup analogický.

Skočit na začátek