Archiv seminářů Komory

Pracovní cesty a cestovní náhrady v příkladech

Termín: 16. 10. 2019
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00 hod.
Místo konání: Ostrava
Dům kultury Akord, nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
Cena: 1200 Kč (1500 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Dům kultury Akord, nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh, www.dk-akord.cz

Lektoři

Ing. Karel Janoušek - specialista na cestovní náhrady a daň silniční, autor odborných publikací

Program

Školení je určeno pracovníkům v podnikatelské i ve státní a příspěvkové sféře, fyzickým osobám-podnikatelům, kteří chtějí získat komplexní informace nebo si prohloubit znalosti týkající se pracovních cest, služebních cest a cestovních náhrad, vč. jejich daňového uplatnění. Na konkrétních příkladech budou podrobně vysvětleny základní principy a postupy týkající se uvedené oblasti, a to od sjednání některých částí pracovní smlouvy, zpracování vnitřního předpisu, nařízení pracovní cesty a určení podmínek jejího konání, poskytnutí zálohy na cestovní náhrady, vyúčtování cestovních náhrad vč. způsobu prokazování a výpočtu výše jednotlivých druhů náhrad, a to i ve složitějších případech, které zákoník práce neřeší, až po vypořádání doplatku či přeplatku se zaměstnancem.

 • co je a co není pracovní cesta, služební cesta,
 • komu a kdy cestovní náhrady přísluší a komu je lze poskytnout,
 • cestovní výdaje v jiných právních vztazích (společníci, členové statutárních orgánů, osoby se smlouvami podle občanského zákoníku atd.),
 • podstatný vliv některých bodů pracovní smlouvy na cestovní náhrady,
 • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance,
 • podmínky konání pracovní cesty, používání tiskopisů cestovní příkaz,
 • cestovní náhrady při odborném vzdělávání zaměstnanců,
 • náhrady při výkonu práce doma vs. práce z domu,
 • přerušení pracovní cesty,
 • prokazování a výpočet výše jednotlivých druhů cestovních náhrad (jízdní výdaje veřejnou hromadnou dopravou, MHD a při používání soukromých vozidel, výdaje za ubytování, nutné vedlejší
 • výdaje, stravné, zahraniční stravné, kapesné, bezplatně poskytnuté jídlo),
 • stravné a menu stravenky (strava za sníženou úhradu),
 • postup v případech, které zákoník práce neřeší, zvláštnosti při cestách letadly, doba trvání letu, časová pásma apod.,
 • záloha na cestovní náhrady a jiné výdaje, termíny a postupy jejího vyúčtování,
 • používání platebních karet k úhradě výdajů při pracovní cestě,
 • vypořádání cestovních náhrad, doplatek, přeplatek, zaokrouhlování, archivace,
 • kurzy pro přepočet měn při vyúčtování a účtování o cestovních náhradách,
 • možné způsoby snížení administrativy,
 • daňové souvislosti,
 • diskuze, odpovědi na dotazy (vč. daně silniční), řešení konkrétních problémů.

 

Cena zuahrnuje oběd v restauraci po skončení školení (polévka + hlavní jídlo s výběrem ze čtyř jídel aktuálního denního menu, jedno hlavní jídlo je vždy vhodné pro vegetariány)

Pořádá akreditované vzdělávací středisko Komory - ECONOMIS CZ s.r.o. (Ing. Lenka Bartušková). Přihlášku směrujte přímo na info@economis.cz

Absolvováním tohoto školení získáte 1 bod do motivačního programu členů - fyzických osob nebo jako Účetní kancelář KCÚ čerpejte školení zdarma v rámci Vašeho servisního balíčku.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 775 906 870 popř. zašlete svůj dotaz info@economis.cz nebo info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek