Archiv seminářů Komory

Převodní (transferové) ceny a daňová kontrola u spojených osob

Termín: 17. 10. 2019
Termín — bližší informace 9:00 - 16:00 hod.
Místo konání: Ostrava
Dům kultury Akord, nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
Cena: 1500 Kč (1790 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 6 hodin

Spojení

Dům kultury Akord, nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh, www.dk-akord.cz

Lektoři

Ing. Michal Jelínek, Ph.D. - partner daňové a účetní společnosti, autor odborných publikací specializovaný na mezinárodní zdanění

Program

Finanční úřady se v rámci daňových kontrol stále častěji zaměřují na nastavení převodních cen. Cílem semináře je poskytnout účastníkům praktické znalosti problematiky převodních cen, které vám pomohou s minimálními náklady správně nastavit transakce se spřízněnými společnostmi a zároveň je průběžně dokumentovat pro případ daňové kontroly. Teoretická východiska budou doplněna o praktický příklad buďto formou případové studie nebo skutečného případu z praxe (judikát či zpráva z finanční kontroly).

 • Legislativní rámec převodních cen
  • Zákon o daních z příjmů, Pokyny GFŘ, MFČR - s důrazem na nové informace vydané v roce 2019
  • Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (OECD), EU Code of Conduct , Arbitrážní konvence
  • Definice kapitálově a jinak spojených osob
 • Metody kalkulace převodních cen
  • Praktická aplikace metod při kalkulaci vnitroskupinových cen a jejich návaznost na manažerské účetnictví
  • Vztah rizika a cenové kalkulace
  • Nový přístup k uplatňování metod dle OECD
  • Případová studie
 • Daňová kontrola převodní cen a dokumentace k převodním cenám
  • Typický průběh daňové kontroly
  • Dokumentace pro nadnárodní skupiny působící v rámci EU
  • Náležitosti dokumentace k převodním cenám pro účely českého správce daně
  • Specifika dokumentace při poskytování služeb (substance, benefit a arm‘s length test)
  • Případová studie
 • Vybraná judikatura a nálezy z daňových kontrol
  • Judikatura krajských soudů a NSS v oblasti převodních cen
  • Vybrané nálezy českého správce daně v oblasti převodních cen
 • Odpovědi na dotazy posluchačů

Školení od 9 do 16 hodin je v nabídce pouze ve variantě včetně oběda (sladká/slaná snídaně, polévka, hlavní jídlo, několik druhů kávy, nealko nápoje) 

Zaplacením výše uvedené ceny je hrazena nejen účast na školení, ale i výše uvedené služby, psací potřeby a tištěné studijní podklady.

Pořádá akreditované vzdělávací středisko Komory - ECONOMIS CZ s.r.o. (Ing. Lenka Bartušková). Přihlášku směrujte přímo na info@economis.cz

Absolvováním tohoto školení získáte 1 bod do motivačního programu členů - fyzických osob nebo jako Účetní kancelář KCÚ čerpejte školení zdarma v rámci Vašeho servisního balíčku.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 775 906 870 popř. zašlete svůj dotaz info@economis.cz nebo info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek