Archiv seminářů Komory

DPH vybrané problémy

Termín: 17. 10. 2019
Termín — bližší informace 9:00 - 15.30 hod.
Místo konání: Praha
KOČKA spol. s r.o., Senovážné náměstí 5, 110 00 Praha 1
Cena: 2590 Kč (3090 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5,5 hodin

Spojení

KOČKA spol s r.o., Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

Lektoři

Ing. Petr Kout, CSc. - účetní a daňový poradce, člen komory daňových poradců ČR, učitel na VŠE Znojmo.

Program

Seminář je určen všem posluchačům, kteří se ve své praxi potřebují dobře orientovat v základních principech DPH a chtějí mít jistotu při posuzování konkrétních případů ve vybraných oblastech.   

 • Předmět daně
 • Místo plnění u dodání zboží a poskytnutí služby
 • Správné určení dne uskutečnění plnění
 • Zálohy a vyúčtování
 • Stanovení základu daně
 • Sazby daně
 • Plný, poměrný a krácený nárok na odpočet daně
 • Daňové doklady a jejich náležitosti
 • Vyrovnání a úprava odpočtu daně
 • Obsah přiznání
 • Kontrolní hlášení

 

Absolvováním tohoto školení získáte 1 bod do motivačního programu členů - fyzických osob nebo jako Účetní kancelář KCÚ čerpejte školení zdarma v rámci Vašeho servisního balíčku.

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 777 800 675, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Slevy pro nečleny:

Při účasti na druhém semináři v roce bude poskytnuta sleva 200,- Kč z ceny, na třetí 500,- Kč a další seminář za členskou cenu. Vzdělávejte se společně - druhý a další účastníci z jedné společnosti na tentýž seminář se slevou (druhý 200,- Kč, třetí sleva 500,- Kč a další za členskou cenu). U vícedenních akcí bude postup analogický.

Skočit na začátek