Archiv seminářů Komory

Účetní závěrka

Termín: 18. 12. 2019
Termín — bližší informace 9:00 -14:00 hod.
Místo konání: Praha
Just Home, Šrobárova 13, Praha
Cena: 1990 Kč (2490 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Just Home, Šrobárova 13, Praha

Lektoři

Ing. Alice Šrámková, FCCA - účetní expert, daňová poradkyně.

Program

- Závěrkové operace

- Inventarizační rozdíl

- Časové rozlišení

- Dohadné účty 

- Kurzové rozdíly

- Rezervy

- Daň z příjmů (splatná, odložená)

- Sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách ve vlastním kapitálu

- Přílohy k účetní závěrce

- Problémové oblasti

 

Absolvováním tohoto školení získáte 1 bod do motivačního programu členů - fyzických osob nebo jako Účetní kancelář KCÚ čerpejte školení zdarma v rámci Vašeho servisního balíčku.

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 777 800 675, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Slevy pro nečleny:

Při účasti na druhém semináři v roce bude poskytnuta sleva 200,- Kč z ceny, na třetí 500,- Kč a další seminář za členskou cenu. Vzdělávejte se společně - druhý a další účastníci z jedné společnosti na tentýž seminář se slevou (druhý 200,- Kč, třetí sleva 500,- Kč a další za členskou cenu). U vícedenních akcí bude postup analogický.

Skočit na začátek