Archiv seminářů Komory

Audit účetní závěrky

Termín: 10. 12. 2019
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00 hod.
Místo konání: Praha
Hybernská 1009/24, Praha 1
Cena: 1990 Kč (2490 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Hybernská 24, Praha 1, sídlo KCÚ - 1.patro

Lektoři

Ing. Michal Šindelář, Ph.D. – auditor, certifikovaný účetní, odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE Praha

Program

Cílem semináře je přiblížit posluchačům zejm. praktickou stránku auditu účetní závěrky. Seminář je vhodný pro posluchače, kteří již s přítomností auditora mají zkušenosti, ale i pro ty, kteří se budou s auditem setkávat poprvé a rádi by s předstihem zjistili, co je čeká….

  •  povinnost ověření účetní závěrky auditorem
  •  povinnosti účetní jednotky a auditora v průběhu auditu
  •  jak se připravit na příchod auditora
  •  na co bude auditor zejména zaměřovat svou pozornost
  •  nejčastěji zjišťované nedostatky z pohledu auditu
  •  do 15:30 možná diskuse, konzultace 

 

Absolvováním tohoto školení získáte 1 bod do motivačního programu členů - fyzických osob nebo jako Účetní kancelář KCÚ čerpejte školení zdarma v rámci Vašeho servisního balíčku.

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 725 733 638, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

“Poznámka: členové SÚ při přihlášení se na stránce semináře uvedou informaci, jakého spolku SÚ jsou členem; nebude-li tato informace na přihlášce uvedena, bude jim účtována plná (nečlenská) cena.”

Slevy pro nečleny:

Při účasti na druhém semináři v roce bude poskytnuta sleva 200,- Kč z ceny, na třetí 500,- Kč a další seminář za členskou cenu. Vzdělávejte se společně - druhý a další účastníci z jedné společnosti na tentýž seminář se slevou (druhý 200,- Kč, třetí sleva 500,- Kč a další za členskou cenu). U vícedenních akcí bude postup analogický.

Skočit na začátek