Archiv seminářů Komory

Dlouhodobý majetek

Termín: 31.10. 2019
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00 hod.
Místo konání: Praha
AZ personalistika, Olšanská 2643/1a
Cena: 1990 Kč (2490 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

AZ personalistika – školící prostory 5. patro, dveře č. 516

Budova SUDOP
Olšanská 2643/1a
130 00 Praha 3 – Žižkov

Lektoři

Ing. Michal Šindelář, Ph.D. – auditor, certifikovaný účetní, odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE Praha

PŘESUNUTO NA JARO 2020

Program

Seminář je vhodný pro posluchače, kteří chtějí získat jistotu v řešení vybraných oblastí, které jsou s majetkem účetní jednotky spojeny a se kterými se ve své praxi setkávají, příp. si chtějí rozšířit své znalosti o další aspekty.   

  • Klasifikace položek – DNM, DHM, DFM
  • Pořízení majetku (vč. dotací, pořízení v cizí měně)
  • Odpisování – účetní x daňové odpisy, komponentní odpisy, zbytková hodnota
  • Oceňování a příp. následné změny hodnoty majetku
  • Rezervy na opravy dlouhodobého majetku
  • Příklady
  • Diskuse

 

Absolvováním tohoto školení získáte 1 bod do motivačního programu členů - fyzických osob nebo jako Účetní kancelář KCÚ čerpejte školení zdarma v rámci Vašeho servisního balíčku.

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 777 800 675, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Slevy pro nečleny:

Při účasti na druhém semináři v roce bude poskytnuta sleva 200,- Kč z ceny, na třetí 500,- Kč a další seminář za členskou cenu. Vzdělávejte se společně - druhý a další účastníci z jedné společnosti na tentýž seminář se slevou (druhý 200,- Kč, třetí sleva 500,- Kč a další za členskou cenu). U vícedenních akcí bude postup analogický.

Skočit na začátek