Archiv seminářů Komory

Pohledávky, závazky, opravné položky, rezervy … v daních a účetnictví

Termín: 14. 10. 2019
Termín — bližší informace 9:00 - 15:00 hod.
Místo konání: Tachov
Sportovní hala, Pobřežní 1656, Tachov
Cena: 1694 Kč (1815 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5 hodin

Spojení

Sportovní hala, Pobřežní 1656, Tachov

Lektoři

Ing. Jiří Klíma - daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně, zkušební komisař Komory daňových poradců ČR

Program

Kompletní daňový a účetní pohled na oblast pohledávek, závazků, rezerv a opravných položek, včetně souvisejících otázek, z hlediska účetních standardů, daně z příjmů a daně z přidané hodnoty.

Tato oblast doznala v poslední době značných změn, rozbor problematiky bude proto pojednán dle platného právního stavu, po aktuálních novelách příslušných předpisů, včetně příslušných stanovisek MF a platné judikatury.

Např.:

  • dodavatelé, odběratelé – vznik, zánik, odpisování, postoupení, vklady a další operace v průběhu životnosti závazků a pohledávek
  • opravné položky – zákonné podmínky pro tvorbu, podklady, rušení
  • rezervy – zákonné a ostatní, důvody vzniku, nutné podklady, průběh životnosti, rušení
  • dodaňování závazků, zánik závazku
  • úvěry a půjčky – spřízněné osoby, úroky, obvyklé ceny 
  • účetní a daňové aktuality k datu konání semináře

Součástí semináře budou praktické příklady a odpovědi na dotazy účastníků.

Pořádáno ve spolupráci s UDAS Financial Service s.r.o.

Platební a storno podmínky pořadatele:

V ceně je zahrnuto malé občerstvení o přestávce a oběd. Cenu je nutno uhradit bankovním převodem na účet č. 173598848/0300 do 11. 10. 2019, v mimořádných případech v hotovosti před zahájením semináře.

Při neúčasti přihlášeného účastníka poplatek vrátíme na základě zrušení  přihlášky do 2 dnů před konáním semináře.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 606 617 627 (kontakt na pořadatele) nebo (+420) 777 800 675 (kontakt na KCÚ), popř. svůj dotaz zašlete na: herlikova@udas.cz nebo info@komora-ucetnich.cz

Skočit na začátek